Akademie péče o děti v DS / Online webináře – Péče o dítě

Shape 30.3., 11.4., 18.4., 9.5., 17.5. 2023, vždy v čase 15:30–19:30 Shape Série webinářů

Končí financování provozů dětských skupin z evropských zdrojů a dětské skupiny přecházejí na státní financování. Někteří z vás již státní příspěvek úspěšně čerpají, nyní je ale velkým úkolem si financování obhájit, tzn. splnit tzv. Standardy kvality. Jelikož je to další kapitola vaší práce, která s sebou nese pro řadu z vás velké obavy, rádi bychom vás touto cestou provedli.

Jsme si vědomi toho, že standardy nejsou jen o kopírování formulářů a vzorů, které vypracoval někdo jiný na míru své organizaci. Standardy kvality jsou především o pečlivé individuální přípravě a implementaci do vašeho prostředí.

Akademie péče o děti v DS

Program Akademie je rozdělen do pěti čtyřhodinových webinářů, zakoupit si můžete i jednotlivé webináře.

Akademie je sestavena experty na daná témata a konzultována s ostřílenými provozovateli dětských skupin tak, abyste získali potřebné praktické know-how k zavedení Standardu v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte ve svých provozech.

Pro splnění tohoto standardu musí každý provozovatel získat daný počet bodů v rámci kritérií:

A/ Plán výchovy a péče
B/ Adaptace dítěte v DS
C/ Sledování vývoje dítěte
D/ Komunikace s rodiči dítěte o jeho potřebách a vývoji

Splnění těchto podmínek vám zaručí náš vzdělávací program Akademie péče o děti v DS.

Co získáte?

 • 5 praktických webinářů s 5 experty na danou oblast
 • Kompletní know-how od celého týmu
 • Sadu pracovních listů pro praktické využití v DS
 • Praktické tipy, upozornění na nejčastější chyby od zkušených provozovatelů
 • Vzory interních směrnic
 • Vzory ke zpracování jednotlivých témat
 • Konzultaci na míru pro potřeby vaší organizace
 • Osvojíte si základní teorii s přímou aplikací do praxe + získáte vzory potřebných dokumentů.

Program Akademie

Program Akademie je rozdělen do pěti čtyřhodinových webinářů, zakoupit si můžete i jednotlivé webináře:

Webinář I: Plán výchovy a péče (lektorka Mgr. Alena Pilnáčková)

 • Praktické rozpracování plánu výchovy a péče zaměřené na děti od 1 do 3 let, inspirace školním vzdělávacím programem pro děti nad 3 roky, péče o děti se specifickými potřebami. Praktické tipy, na co nezapomenou a jakým chybám se vyhnout a další inspirace z dětských skupin.

Webinář II: Aktivity rozvíjející schopnosti a dovednosti dětí – prakticky (lektorka Mgr. Michaela Nesměráková)

 • Obsah plánu výchovy a péče, konkrétní aktivity rozvíjející kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové schopnosti a dovednosti a další praktické tipy.

Webinář III: Komunikace s rodiči dítěte o jeho potřebách a vývoji (lektorka Mgr. Marešová Magdalena)

 • První kontakt s rodičem, komunikace během docházky, komunikace s dítětem a rodičem, výchovné problémy, děti s OMJ, využití formulářů a další inspirace.

Webinář IV: Sledování vývoje dítěte (lektorka PhDr. Alena Štěpáníková)

 • Jak sledovat vývoj dětí – metody a nástroje, portfolio dítěte, záznamy, pracovní listy a ukázky aplikace v praxi.

Webinář V: Adaptace dítěte v DS (lektorka Mgr. Renata Jarošová)

 • Postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině, možnosti adaptačního plánu a adaptačního procesu, jak zapojit rodiče, jaké jsou kompetence zaměstnanců a další inspirace z praxe.

Navazujeme na požadavky definované ve standardech kvality. Na konci Akademie tak budou účastníci připraveni na případnou kontrolu v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte tedy v jedné ze tří oblastí povinných Standardů kvality péče.

Odborný tým

Akademie je sestavena experty na daná témata a konzultována s ostřílenými provozovateli dětských skupin tak, abyste získali potřebné praktické know-how k zavedení standardu č. 1 ve svých provozech.

Bc. Šárka Kraftová, DiS. – Šárka vystudovala Sociální práci a Specializaci v pedagogice – andragogiku. Působila jako sociální pracovnice pro Fond ohrožených dětí a od roku 2016 je ředitelkou a pečující osobou v dětské skupině v Domažlicích a také je provozovatelkou vlastní dětské skupiny.

Mgr. Alena Pilnáčková – Lektorka vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogiku předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol. V rámci své profese působila jak v předškolním vzdělávání, tak i na základní škole. Nyní již 6 let provozuje vlastní dětskou skupinu v Klecanech a 4 roky působí na pozici ředitelky MŠ Vodochody.

Mgr. Michaela Nesměráková – Lektorka vystudovala obor Pedagogika se specializací pedagogicko psychologické poradenství a osobnostní rozvoj. Je absolventkou českého a mezinárodního montessori kurzu pro děti předškolního věku. Pracovala jako lektorka dětských zájmových aktivit, chůva i učitelka. V roce 2010 založila vlastní vzdělávací centrum pro miminka a batolata s programem PlayWisely a montessori MŠ v Karlových Varech. Další 4 roky pracovala v Praze jako ředitelka montessori MŠ, jeslí a PlayWisely centra v česko – anglickém vzdělávacím systému škol Duhovka. Od roku 2020 pracuje jako metodička programu PlayWisely a montessori pro mateřské školy, dětské skupiny a vzdělávací centra.

Mgr. Renata Jarošová – Lektorka vystudovala speciální pedagogiku obor poradenství – psychopedie/etopedie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, 5 let pracovala v dětské skupině Alma a nyní 3. rokem působí ve státní mateřské škole. Aktuálně se připravuje na přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu Speciální pedagogiky.

PhDr. Alena Štěpáníková – Lektorka se po celou profesní kariéru věnuje předškolním dětem. Vystudovala Střední pedagogickou školu a téměř 20 let působila na pozici učitelky v MŠ. V roce 2006 si prohloubila kvalifikaci v předškolním vzdělávání jako speciální pedagog, logoped. V té době nastoupila též na pozici učitelka mateřské školy do mateřské školy logopedické. V roce 2007 složila státní zkoušku v oblasti speciální pedagogiky a získala titul PhDr. V posledních letech působí také jako speciální pedagog a logoped ve Speciálním pedagogickém centru.

Mgr. Marešová Magdalena – Lektorka vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiku volného času. 10 let působila jako vedoucí učitelka na dvoutřídní mateřské škole, 6 let jako ředitelka předškolního zařízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Dětské skupiny Kvítek. Aktuálně pracuje na pozici ředitelky Základní a mateřské školy Hosín.

… a dále na programu Akademie péče o děti v DS spolupracovala: Mgr. Barbora Doležalová, ředitelka dětské skupiny Jiřičky.

Pro koho je Akademie určena

Akademie standardů dětských skupin je vhodná pro jednotlivce, ale i pro celé týmy (ředitelky dětských skupin a zaměstnance), jelikož součástí kontroly z MPSV je nejen písemné zpracování, ale také naplňování ze strany pečujících osob (zaměstnanců).

Akademie na míru pro tým: Pro co nejefektivnější implementaci ve vaší dětské skupině si rezervujte vlastní termín „Akademie na míru“ pouze pro váš tým. Díky Akademii budete vy i vaši zaměstnanci připraveni na plnění standardů kvality péče v dětské skupině. V neposlední řadě vám Akademie pomohou zvýšit kvalitu vámi poskytovaných služeb.

Termín online kurzu

Jedná se o pět webinářů v časové dotaci 4 hodin, v čase 15:30 – 19:30:

 • 30. března 2023 – Webinář I: Plán výchovy a péče (lektorka Mgr. Alena Pilnáčková)
 • 11. dubna 2023 – Webinář II: Aktivity rozvíjející schopnosti a dovednosti dětí – prakticky (lektorka Mgr. Michaela Nesměráková)
 • 18. dubna 2023 – Webinář III: Komunikace s rodiči dítěte o jeho potřebách a vývoji (lektorka Mgr. Marešová Magdalena)
 • 9. května 2023 – Webinář IV: Sledování vývoje dítěte (lektorka PhDr. Alena Štěpáníková)
 • 17. května 2023 – Webinář V: Adaptace dítěte v DS (lektorka Mgr. Renata Jarošová)

Akademie se bude účastnit maximálně 15 účastníků, aby byl zaručen individuální přístup a dostatečný prostor pro dotazy a konzultace.

Způsob spuštění webináře

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.