Dětské emoce: naučme se s nimi zacházet

Shape Ve čtvrtek 10.6 a 17.6 vždy od 16:30 do 18:30 hod. Shape Webinář

V návaznosti na připravované Standardy kvality jeslí jsme ve spolupráci s lektorkou kurzů pro vzdělávání dospělých Mgr. Janou Kouřilovou připravili online kurz zaměřený na zdárnější orientaci dospělého v dětských emocích.

Kurz je určen pro pedagogy, pečující osoby v dětské skupině či v jeslích, kteří chtějí porozumět dětským emocím hlouběji. Každý pedagog je empatickým partnerem pro dítě, ale málokterý ví, jak náležitě zpracovat emoce jiných pro úspěšnou spolupráci a podpořit u dítěte rozvoj emoční inteligence. Emoční inteligence je kompetencí, která je velmi důležitá pro šťastný život dítěte, na zacházení s emocemi dítěte kladou velký důraz také rodiče. Pochlubte se tím, že se vzděláváte v této důležité oblasti!

Součástí připravovaných standardů kvality je oblast sledování vývoje dítěte, kdy emoční vývoj jedince hraje podstatnou roli. Dále je to součástí i zabezpečení dalšího vzdělávání pečujících osob, a proto neváhejte a začněte se vzdělávat již nyní!

Termín online kurzu

Kurz je rozdělen na dva bloky, které na sebe plynule navazují, tudíž je nutné být přítomen v obou níže uvedených datech. Celková délka online kurzu činí 4 hodin. Sejdeme se:

  • čtvrtek 10. června od 16:30 do 18:30 hod.
  • čtvrtek 17. června od 16:30 do 18:30 hod.

Obsah

Cílem našeho webináře je podpora orientace v emocích, a to nejen v těch svých, ale zejména v těch dětských. Děti často prožívají emoce, které mohou být náročné jak pro ně, tak i pro dospělé, kteří o ně pečují. Úkolem pečující osoby je s emocemi pracovat a naučit také dítě samotné, aby emoce dokázalo rozpoznat, pojmenovat a dále s nimi pracovat.

Představíme vám několik technik či rad, jak k těmto emocím přistupovat, jak s nimi pracovat u sebe a jak jim rozumět u dětí. Stejně jako u nemluvněte každý pláč neznamená hlad, tak i každý hněv a vztek neznamená pouze touhu po nedosažitelném. Naučíme se porozumět emocím v kontextu vývoje dětského mozku, čímž podpoříme děti ke zdravému emočnímu rozvoji, aby i ony porozuměly svým emocím, identifikovaly je a dokázaly je vhodně zpracovat a náležitě aplikovat.

Při bližším pohledu zde naleznete odpovědi k otázkám, jako jsou:

  • Co je to emoční inteligence?
  • Jak ji mohu rozvíjet u dítěte od útlého věku?
  • Mám negativní emoce vnímat jako součást procesu?
  • Existuje literatura, kterou dítěti přiblížím emoce?
  • Jsou bouřlivé emoce známkou biologických potřeb?
  • Emoce jako součást zdvořilostní výchovy?

Zamysleli jste se někdy nad tím, jaké jsou základní emoce? Na našem webináři i na tuto otázku naleznete odpověď. Emoce přeci jen nemusejí znamenat doménu temperamentu, neboť každý člověk pociťuje soubor emocí jinak a ukládá jim jinou váhu, než tomu tak může být u druhého. Naučme se individuálně vnímat potřeby dětí spojené s explozí emocí.

Lektorka Mgr. Jana Kouřilová

Jako psycholožka se zaměřuje na práci s dětmi a jejich rodiči či s celými rodinami. Věnuje se řešení různých problémů a obtíží, které přináší dětský věk (úzkosti a strachy, noční pomočování, potíže s jídlem či se spaním, separační problémy, adaptace ve školských zařízeních apod.), konzultaci různých rodičovských témat a starostí. Dále se také zaměřuje na individuální terapii s dospělými klienty při řešení některých náročných životních situací či při podpoře jejich práce na sobě.

Rovněž se věnuje rodinné terapii a je certifikovanou lektorkou kurzů zaměřených na rozvoj rodičovských dovedností P.E.T. – Výchova bez poražených. Ve své práci využívá (mimo jiné) i arteterapeutických technik. Kromě provozování soukromé praxe pracuje jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie a v Ateliéru arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Cena

Cena tohoto čtyřhodinového online kurzu, který je pro Vás připraven, činí 1 200,- Kč.

V rámci účasti od nás následně obdržíte osvědčení o absolvování online kurzu s vaším jménem a popisem kurzu.

Způsob připojení na webinář

Online kurz proběhne online prostřednictvím platformy Google Meet, kdy není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po uhrazení poplatku Vám na email (či nejpozději v den konání kurzu) přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.