HR akademie pro dětské skupiny ONLINE: Standardy kvality v oblasti personálního zabezpečení

Shape 14. 09. 2022 Shape 14.9., 21.9., 27.9., 5.10., 12.10. a 19.10.2022, vždy od 9:00 do 13:00 Shape Série webinářů

Nedílnou součástí úspěšně fungující dětské skupiny je kvalitní a promyšlená práce s lidmi – tedy zvládnutý personální anebo HR management. Na to mysleli také zákonodárci, a proto je personální zabezpečení součástí Standardů kvality péče, které od 1. října 2021 musí splňovat každý poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině.

Společně s námi ho zvládnete. Osvojíte si základní teorii s přímou aplikací do praxe. Oblast personálního zabezpečení pak bude pro vás hračkou.

Pro splnění Standardů kvality péče v oblasti personálního zabezpečení musí každý provozovatel získat daný počet bodů v rámci dvou kritérií:

  1. péče o zaměstnance
  2. kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob

Splnění těchto podmínek vám zaručí náš vzdělávací program HR akademie pro dětské skupiny (HR4DS), který je kombinací šesti webinářů a průběžného mentoringu.

Spojili jsme síly s organizací SANEK Ponte a sestavili tento program dětským skupinám na míru. Program vychází především z praxe v oblastech provozu dětské skupiny a řízení lidských zdrojů a navazuje na dlouholeté zkušenosti expertů ze SANEK Ponte se standardy kvality v sociálních službách.

Obsah online kurzu

Provedeme vás jako provozovatele dětské skupiny celým životním cyklem pracovníka od náboru a výběru zaměstnanců, přes jejich adaptaci a řízení výkonu lidí až po jejich další vzdělávání a rozvoj.

Navazujeme na požadavky definované ve Standardech kvality:

  1. Péče o zaměstnance: Poskytovatel jasně vymezuje práva a povinnosti v rámci jednotlivých činností zaměstnanců podílejících se na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatel zajišťuje těmto zaměstnancům podporu, zejména formou evaluace, reflexe, zpětné vazby v kolektivu, psychohygieny nebo supervize.
  2. Kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob: Poskytovatel zjišťuje potřeby pečujících osob v oblasti dalšího vzdělávání s ohledem na skladbu dětí. Pečující osoby se účastní vzělávání, které směřuje k respektu potřeb dětí a které reaguje na aktuální témata v oblasti výchovy a péče o dítě.

Program HR akademie pro dětské skupiny je rozdělen do šesti čtyřhodinových webinářů:

Webinář I: Význam HR, role, struktura organizace, typové pozice

Webinář II: Nábor a výběr

Webinář III: On-boarding a hodnotící systémy

Webinář IV: Řízení výkonnosti

Webinář V: Vzdělávání a rozvoj

Webinář VI: Kariéra, péče o pracovníky

Kromě samotné účasti na webinářích získají účastníci Akademie šablony potřebných dokumentů. Mezi webináři budou dle svých časových možností pracovat na přípravě vlastní dokumentace dětské skupiny, kterou mohou s lektory konzultovat.

Na konci Akademie tak budou účastníci perfektně připraveni na případnou kontrolu v oblasti personálního zabezpečení, tedy v jedné ze tří oblastí povinných Standardů kvality péče.

Termín online kurzu

Jedná se o šest na sebe navazujících webinářů v časové dotaci 4 hodin, v čase 9:00 – 13:00:

  • 14. září 2022 – Webinář I: Význam HR, role, struktura organizace, typové pozice
  • 21. září 2022 – Webinář II: Nábor a výběr
  • 27. září 2022 – Webinář III: On-boarding a hodnotící systémy
  • 5. října 2022 – Webinář IV: Řízení výkonnosti
  • 12. října 2022 – Webinář V: Vzdělávání a rozvoj
  • 19. října 2022 – Webinář VI: Kariéra, péče o pracovníky

Webináře budou probíhat prostřednictvím platformy Zoom. Účastníci zároveň dostanou odkaz na sdílené úložiště, kde budou mít připravené dokumenty ke stažení – školící materiál, pracovní listy a doporučené šablony dokumentů.

Je potřeba se účastnit všech 6 webinářů, neboť na sebe budou obsahově navazovat, součástí webinářů bude vždy opakování předchozích částí a případně zodpovídání dotazů účastníků, které vyplynuly z domácí přípravy.

Akademie se bude účastnit maximálně 15 účastníků, aby byl zaručen individuální přístup a dostatečný prostor pro dotazy a konzultace.

Cena semináře

Cena každého 4hodinového webináře je 2 200 Kč, doporučujeme zakoupit celou Akademii HR4DS, jejíž cena je 9 680 Kč + DPH.

Preferujete prezenční formu vzdělávání? My také! Přihlaste se na pražské semináře zde


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.