HR akademie pro dětské skupiny ONLINE: Standardy kvality v oblasti personálního zabezpečení

Shape 21. 02. 2023 Shape 21.2., 28.2., 7.3., 14.3. a 21.3.2023, vždy od 9:00 do 13:00 Shape Série webinářů

S naší HR Akademii budete připraveni na celý PERSONÁLNÍ STANDARD Č.2.

Nedílnou součástí úspěšně fungující dětské skupiny je kvalitní a promyšlená práce s lidmi – tedy zvládnutý personální anebo HR management. Na to mysleli také zákonodárci, a proto je personální zabezpečení součástí Standardů kvality péče, které od 1. října 2021 musí splňovat každý poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině.

Společně s námi ho zvládnete. Osvojíte si základní teorii s  přímou aplikací do praxe. Oblast personálního zabezpečení pak bude pro vás hračkou.

Splnění těchto podmínek vám zaručí náš vzdělávací program HR akademie pro dětské skupiny (HR4DS), který je kombinací šesti webinářů a průběžného mentoringu.

Spojili jsme síly s organizací SANEK Ponte a sestavili tento program dětským skupinám na míru. Program vychází především z praxe v oblastech provozu dětské skupiny a řízení lidských zdrojů a navazuje na dlouholeté zkušenosti expertů ze SANEK Ponte se standardy kvality v sociálních službách.

Co získáte?

  • 6 praktických webinářů s experty na danou oblast.
  • Kompletní know-how od odborníků na personální tematiku.
  • Kromě samotné účasti na webinářích dostanete odkaz na sdílené úložiště, kde budete mít připravené dokumenty ke stažení – školící materiál, pracovní listy a doporučené šablony dokumentů.
  • Osvojíte si základní teorii s přímou aplikací do praxe.
  • Mezi webináři budete dle svých časových možností pracovat na přípravě vlastní dokumentace dětské skupiny, kterou můžete s lektory konzultovat.
  • Na konci Akademie tak budete perfektně připraveni na případnou kontrolu v oblasti personálního zabezpečení, tedy v jedné ze tří oblastí povinných Standardů kvality péče.

Obsah a termíny online kurzu

Provedeme vás jako provozovatele dětské skupiny celým životním cyklem pracovníka od náboru a výběru zaměstnanců, přes jejich adaptaci a řízení výkonu lidí až po jejich další vzdělávání a rozvoj.

Pro splnění Standardů kvality péče v oblasti personálního zabezpečení musí každý provozovatel získat daný počet bodů v rámci dvou kritérií:

  1. Péče o zaměstnance: Poskytovatel jasně vymezuje práva a povinnosti v rámci jednotlivých činností zaměstnanců podílejících se na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatel zajišťuje těmto zaměstnancům podporu, zejména formou evaluace, reflexe, zpětné vazby v kolektivu, psychohygieny nebo supervize.
  2. Kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob: Poskytovatel zjišťuje potřeby pečujících osob v oblasti dalšího vzdělávání s ohledem na skladbu dětí. Pečující osoby se účastní vzělávání, které směřuje k respektu potřeb dětí a které reaguje na aktuální témata v oblasti výchovy a péče o dítě.

Program HR akademie pro dětské skupiny je rozdělen do šesti čtyřhodinových webinářů, a to v čase 9:00 – 13:00:

21. února 2023 – Webinář I: Význam HR, role, struktura organizace, typové pozice

28. února 2023 – Webinář II: Nábor a výběr

7. března 2023 – Webinář III: On-boarding a hodnotící systémy

14. března 2023 – Webinář IV: Řízení výkonnosti

21. března 2023 – Webinář V: Vzdělávání a rozvoj

28. března 2023 – Webinář VI: Kariéra, péče o pracovníky

Akademie se bude účastnit maximálně 15 účastníků, aby byl zaručen individuální přístup a dostatečný prostor pro dotazy a konzultace.

Je potřeba se účastnit všech 6 webinářů, neboť na sebe budou obsahově navazovat, součástí webinářů bude vždy opakování předchozích částí a případně zodpovídání dotazů účastníků, které vyplynuly z domácí přípravy.

Reference

„Účastnila jsem se kurzu HR akademie o práci se zaměstnanci. Dříve jsem pracovala v mateřské škole a jako vedoucí dětské skupiny poprvé řídím lidi (i když pouze dva), proto jsem chtěla v tomto načerpat nějaké znalosti. Kurz mi pomohl hodně věcí si ujasnit, ať už co se týká „papírů“, tak co se týká jednání se zaměstnanci a nastavení fungování celé DS.“ Jana Černá, Mateřské centrum Veselov

Přínos pro praxi
• Úžasné předání si informací z praxe ostatních DS, pomoc se sestavením povinných dokumentů
• Využiji dokumenty, které jsme obdrželi ke splnění kritérií standardů kvality
• Šablony pro standardy kvality, zpracování interních dokumentů
• Přínos v přehlednosti a ucelenosti potřebných dokumentů pro DS, využití šablon

Přístup lektorek, způsob vedení, schopnost zaujmout
• Příjemné vystupování, hodně interaktivní, přínosné sdílení zkušeností
• Vstřícné, dokázaly zaujmout, umožnění diskuse i mimo obsah semináře
• Příjemné, umí zaujmout

Způsob spuštění webináře

Webináře budou probíhat prostřednictvím platformy Zoom.

Cena HR akademie

Hodnota každého 4hodinového webináře je 3 000 Kč. Cena celé Akademie HR4DS (6 webinářů) je 13 500 Kč + DPH.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.