HR akademie pro dětské skupiny PRAHA: Standardy kvality v oblasti personálního zabezpečení

Shape 06. 10. 2022 Shape 6.10, 20.10., 3.11.2022, vždy od 9:00 do 17:00 Shape Na Podkovce 20, Praha 4 - Podolí

Nedílnou součástí úspěšně fungující dětské skupiny je kvalitní a promyšlená práce s lidmi – tedy zvládnutý personální anebo HR management. Na to mysleli také zákonodárci, a proto je personální zabezpečení součástí Standardů kvality péče, které od 1. října 2021 musí splňovat každý poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině.

Společně s námi ho zvládnete. Osvojíte si základní teorii s přímou aplikací do praxe. Oblast personálního zabezpečení pak bude pro vás hračkou.

Pro splnění Standardů kvality péče v oblasti personálního zabezpečení musí každý provozovatel získat daný počet bodů v rámci dvou kritérií:

  1. péče o zaměstnance
  2. kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob

Splnění těchto podmínek vám zaručí náš vzdělávací program HR akademie pro dětské skupiny (HR4DS), který je kombinací tří prezenčních seminářů a průběžného mentoringu.

Spojili jsme síly s organizací SANEK Ponte a sestavili tento program dětským skupinám na míru. Program vychází především z praxe v oblastech provozu dětské skupiny a řízení lidských zdrojů a navazuje na dlouholeté zkušenosti expertů ze SANEK Ponte se standardy kvality v sociálních službách.

Obsah

Provedeme vás jako provozovatele dětské skupiny celým životním cyklem pracovníka od náboru a výběru zaměstnanců, přes jejich adaptaci a řízení výkonu lidí až po jejich další vzdělávání a rozvoj.

Navazujeme na požadavky definované ve Standardech kvality:

  1. Péče o zaměstnance: Poskytovatel jasně vymezuje práva a povinnosti v rámci jednotlivých činností zaměstnanců podílejících se na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatel zajišťuje těmto zaměstnancům podporu, zejména formou evaluace, reflexe, zpětné vazby v kolektivu, psychohygieny nebo supervize.
  2. Kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob: Poskytovatel zjišťuje potřeby pečujících osob v oblasti dalšího vzdělávání s ohledem na skladbu dětí. Pečující osoby se účastní vzělávání, které směřuje k respektu potřeb dětí a které reaguje na aktuální témata v oblasti výchovy a péče o dítě.

Program HR akademie pro dětské skupiny je rozdělen do tří seminářů:

Seminář I: Organizační struktura, pracovní náplně, nábor a výběr

  • správa a změny organizační struktury | kompetenční modely a profily typových pozic | pracovní náplně | průzkumy spokojenosti a klimatu

Seminář II: Adaptace, úkolování, delegování, hodnocení, motivační systémy

  • adaptační plány | garanti a trenéři | hodnocení pracovního výkonu (úkoly vs. kompetence) | průběžné řízení výkonnosti lidí (osobní cíle, výkony, zpětná vazba, nápravná opatření) | odměňovací a benefitní systémy

Seminář III: Vzdělávání a rozvoj, péče o pracovníky

  • analýza vzdělávacích potřeb | plány rozvoje | systémy vzdělávání | realizace vzdělávacích aktivit | další kariéra

Kromě samotné účasti na seminářích získají účastníci Akademie šablony potřebných dokumentů. Mezi semináři budou dle svých časových možností pracovat na přípravě vlastní dokumentace dětské skupiny, kterou mohou s lektory konzultovat.

Na konci Akademie tak budou účastníci perfektně připraveni na případnou kontrolu v oblasti personálního zabezpečení, tedy v jedné ze tří oblastí povinných Standardů kvality péče.

Termín a místo konání

Jedná se o tři na sebe navazující semináře v časové dotaci 8 hodin, v čase 9:00 – 17:00:

  • 6. října 2022 – Seminář I: Struktura, pracovní náplně, nábor a výběr
  • 20. října 2022 – Seminář II: Adaptace, úkolování, delegování, hodnocení, motivační systémy
  • 3. listopadu 2022 – Seminář III: Vzdělávání a rozvoj, péče o pracovníky

Semináře se budou konat v prostorech Jesle Little Heroes, Na Podkovce 20, Praha 4, Podolí.

Účastníci dostanou odkaz na sdílené úložiště, kde budou mít připravené dokumenty ke stažení – školící materiál, pracovní listy a doporučené šablony dokumentů.

Je potřeba se účastnit všech 3 seminářů, neboť na sebe budou obsahově navazovat, součástí seminářů II a III bude vždy opakování předchozích částí a případně zodpovídání dotazů účastníků, které vyplynuly z domácí přípravy.

Akademie se bude účastnit maximálně 10 účastníků, aby byl zaručen individuální přístup a dostatečný prostor pro dotazy a konzultace.

Cena semináře

Cena každého 8hodinového semináře je 3 500 Kč, doporučujeme zakoupit celou Akademii HR4DS, jejíž cena je 9 680 Kč + DPH.

Nejste z Prahy nebo preferujete online formu vzdělávání? Přihlaste se na online variantu HR akademie zde.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.