Komunikace s dítětem v jeslích

Shape 06. 10. 2021 Shape Ve středu 6.10. v čase 16-19 hod Shape Webinář

V návaznosti na připravované Standardy kvality jeslí jsme ve spolupráci s lektorkou Mgr. Alenou Klucovou připravili v oblasti komunikace online kurz zaměřený na řešení problémových situací a konfliktů s dětmi, především prostřednictvím asertivní komunikace. Jedná se o opakování úspěšného kurzu z května tohoto roku.

Kurz je určen pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině či v jeslích, kteří chtějí zlepšit svou komunikaci směrem k dítěti.

Tato oblast je jednou z oblastí hodnocenou v rámci standardů kvality jeslí. Další z hodnocených oblastí je také kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob.

Termín online kurzu

Online kurz proběhne online ve dvou fázích – po výkladu lektorky následuje výzva k samostatné práci, která bude v další části prodiskutována a vyhodnocena společně s lektorkou. Během kurzu se tak budeme věnovat konkrétním situacím, které vás trápí, zároveň budete mít možnost se inspirovat od ostatních a sdílet různé přístupy či postupy. Celková délka online kurzu činí 3 hodiny.

Datum konání:

  • středa 6. října od 16:00 do 19:00 hod.

Obsah

Cílem našeho online kurzu je rozpoznání tří nejčastěji používaných strategií ve vzájemné komunikaci s dětmi. Zaměříme se na účinné techniky asertivní komunikace, které vám usnadní mnoho problematických situací vycházejících právě ze špatně zvolené techniky a která nastolí partnerský vztah mezi vámi a dětmi.

V praxi využijete tyto techniky nejen při komunikaci s dětmi, ale nabyté informace vám budou ku prospěchu také při diskusi s rodiči.

Během webináře si odpovíme na tyto otázky:

  • Jak mohu čelit složitým situacím s grácií a lehkostí?
  • Jak mám dítě upozornit, že právě porušilo pravidlo?
  • Jak zabránit násilnému chování dětí vůči druhým?
  • Co mohu udělat pro to, aby dítě moji laskavost vyslyšelo?
  • Jak docílím, aby se problematická situace již neopakovala?
  • Jak mohu změnit znění svého požadavku, aniž bych stále nepoužívala předponu ne- (nesmíš, nedělej, aj.)?

Online kurz bude částečně probíhat formou otevřené diskuze, a proto se nebojte zeptat naší lektorky na své dotazy přímo v průběhu kurzu.

První část se zaměří na teoretické znalosti v oblasti tří strategií, poodhalí asertivní techniky a vhodnost jejich využití. Dále je zde představeno, jak přijímat kritiku s pokorou či naučit se ošemetné „umění říci NE“.

V druhé části kurzu se zaměříme na společné řešení modelových situací na základě získaných poznatků z teoretické části, kdy můžete představit své příklady z praxe a získat na ně odborný názor.

Lektorka Mgr. Alena Klucová 

„Už od dětství jsem chtěla být paní učitelkou ve školce. To se mi povedlo,“ říká naše lektorka Mgr. Alena Klucová.

Jak sama říká, bavilo ji pozorovat, jak se děti během školního roku posouvaly ve svých dovednostech a v rozumových schopnostech. Bylo jí příjemné pomýšlet na skutečnost, že je součástí tohoto posunu a pomáhá tak samotným dětem se komplexně rozvíjet. Na pár let si přece jen odskočila poznávat prostředí dlouhodobě nemocných dětí a vystudovala na univerzitě sociální práci, aby problematice více porozuměla. Vychovala dvě děti a dělala chůvu i těm cizím, což příležitostně dělá dodnes.

Již 15 let je lektorka a učí zájemce správně komunikovat, jak si umět poradit s konflikty, jít v životě dál se vztyčenou hlavou a zvládnout náročné životní situace. Své zkušenosti a znalosti předává také budoucím lektorům a lektorkám. Má za sebou účast v řadě zajímavých vzdělávacích projektech, kde měla možnost účastníky připravovat na nové životní situace a pobídky, motivovat je a nalézat ztracenou sebedůvěru. Stále ji baví psychologie a její praktické využití v praxi.

Cena webináře

Cena tohoto tříhodinového online kurzu, který je pro vás připraven, činí 1 000,- Kč.

V online kurzu se snažíme o co největší interaktivní zapojení všech zúčastněných, a proto je kapacita omezena na maximální počet 12 účastníků.

Způsob připojení na webinář

Online kurz proběhne online prostřednictvím platformy Google Meet, kdy není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po uhrazení poplatku Vám na email (či nejpozději v den konání kurzu) přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte.

Chtěli bychom Vás požádat, aby během webináře byla spuštěna Vaše kamera, neboť smyslem webináře je interaktivní diskuze s lektorkou. Případné dotazy, nápady, na které přijdete v průběhu přednášky, můžete klást hned a tím tak přispět ke svižné diskuzi.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.