Online konzultace a osobní supervize pro dětské skupiny a mateřské školy

Shape 27. 10. 2022

Vyberte si z vypsaných termínů konzultací či supervizí

Chcete zlepšit péči o děti ve vaší dětské skupině/školce? Vytvořit jim podnětné a rozvíjející prostředí? Řešíte problémy při adaptaci, v chování u jednotlivých dětí nebo mezi dětmi, v oblasti komunikace či spolupráce?

Využijte možnost online konzultace nebo rovnou osobní supervize ve vaší dětské skupině/školce. V čem vám pomůže konzultace či osobní supervize? Díky konzultaci či osobní supervizi získáte jiný pohled na situaci, jak ji řešit nebo jak zlepšit procesy fungování ve vaší dětské skupině.

Víte, že v rámci kontroly Standardů kvality péče o děti v DS ze strany MPSV je také pozorování na místě? Konzultace a supervize vám pomohou nastavit komunikaci mezi pečujícími, dětmi i rodiči, procesy adaptace, ale také chod a režim dětské skupiny nebo samotné uzpůsobení prostor a pomůcek ve třídě.

V čem vám konzultace a supervize mohou pomoci?

Tematické okruhy

 • problematické chování dětí – dítě se špatně adaptuje, odmítá spolupracovat, bojkotuje program, agresivní nebo silné emoční projevy chování vůči dětem nebo pečujícím osobám
 • problematické chování celé skupiny – děti nespolupracují, odbíhají od programu, špatně se koncentrují, opakující se problémy
 • komunikace pečujících osob s dítětem – jak reagovat když dítě křičí, ječí, chová se agresivně, nastavení hranic, respektující a partnerský přístup, téma odměn a trestů, svobody a zodpovědnosti
 • práce pečujících osob – přípravy, výběr aktivit, denní režim, práce s věkově smíšenými kolektivy, spolupráce v týmu
 • komunikace s rodiči – jak vhodně sdělit rodiči informace o dítěti v případě problematického chování, nastavení hranic a spolupráce mezi rodičem a školkou, evaluace dětí, individuální pohovory s rodiči
 • vybavení třídy – funkční rozmístění nábytku a pomůcek, evaluace rovnoměrného zastoupení všech oblastí rozvoje dětí, praktické tipy na vybavení a pomůcky, návrhy podpory procesů podporující samostatnost dětí
 • podpora ředitelů a vedoucích pracovníků – motivace zaměstnanců, vedení týmu, komunikace a spolupráce, podpora v nastavování funkčních procesů

Hlavní výhody a co získáte:

 • podpora
 • porozumění
 • inspirace
 • sdílení
 • profesní rozvoj

Mgr. Michaela Nesměráková

Práci s dětmi v oblasti předškolního vzdělávání pracuje 20 let. Vystudovala FFUK v Praze obor Pedagogika-specializace osobnostně sociální rozvoj a pedagogicko – psychologické poradenství. Je absolventkou českého i mezinárodního montessori kurzu pro děti předškolního věku a řady dalších odborných kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Pracovala jako chůva, lektorka i učitelka. 4 roky provozovala vlastní MŠ a volnočasový klub pro děti a rodiče, další 4 roky ředitelovala 2 pobočky mezinárodní česko-anglické montessori MŠ v systému vzdělávacích škol Duhovka. Po mateřské dovolené spoluzaložila dětskou skupinu. Od roku 2020 pracuje v soukromé MŠ jako metodička programu montessori a PlayWisely, lektoruje a přednáší pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost a poskytuje odborné supervize a konzultace dětským skupinám, mateřským školám a dalším vzdělávacím zařízením.

Reference

Ing. Ivana Varbanovová – ředitelka Jesle Little Heroes

Míša Nesměráková v naší dětské skupině byla na dvou supervizích. Chtěli jsme znát názor nestranného pozorovatele na naši práci – hlavně vybavení prostor a přístup pečujících osob k dětem. Během prvního dopoledne, které s námi paní Nesměráková strávila, tiše pozorovala naši práci. Po ukončení pozorování nám ihned dala zpětnou vazbu, co by se dalo lehce pozměnit, tak aby nám práce s dětmi šla lépe. Povšimla si, že by se dalo zapracovat na prostorovém uspořádání naší DS. Během druhého setkání jsme dle jejích rad přestavěli nábytek a jako zázrakem se vyřešil náš dlouhodobý problém s pobíháním dětí po herně. Všechny aktivity na sebe smyslupně navazují a práce s dětmi je teď mnohem klidnější. Již plánujeme další setkání, které se bude týkat pomůcek pro děti.

Návstěvu Míši ve vašich zařízeních velmi doporučuji. Díky jejím doporučením nám celý den s dětmi krásně plyne. Její pohled nestranného pozorovatele a její doporučení vám jistě otevřou oči.😊

1. Online konzultace – 45 minut

V rámci online konzultace můžete řešit výše uvedená témata a jim podobná.

Objednání je možné nejpozději den předem do 12 hodin, stačí si vybrat den a čas online konzultace. Do poznámky v objednávce uveďte, s jakým tématem na konzultaci přicházíte a vaše jméno, e-mail a telefon.

Způsob přihlášení na konzultaci: Konzultace proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.

2. Osobní supervize – 4 hodiny

(objednání nejpozději 48 hodin předem do 12 hodin)

 • úvodní online hovor – vzájemně se seznámíme, vyjasníme si záměr supervize, potvrdíme si termín a upřesníme si organizaci návštěvy ve vašem zařízení.
 • návštěva ve vašem zařízení – obvykle se pohybuji po zařízení a ve třídách velmi tiše a dělám si poznámky, abych nenarušovala běžný chod výuky. Při pozorování se zaměřuji se na celkový chod zařízení, denní režim, strukturu, kvalitu a organizaci programu, pedagogickou práci pečujících osob, komunikaci s dětmi, uzpůsobení a vybavení třídy.
 • zpětná vazba – po skončení pozorování vám dám zpětnou vazbu, případně navrhnu změny nebo doporučím konkrétní postupy vedoucí k optimalizaci vašeho zařízení nebo vašeho konkrétního zadání.

Aktuálně vypsané termíny pro supervize (viz níže) jsou pro Prahu a Středočeský kraj. V případě zájmu o supervizi v jiném okrese nás kontaktujte na info@vseprojesle.cz.

Níže ve formuláři si vyberte vhodný termín konzultace/supervize a vyplňte údaje.
Po odeslání vám do e-mailu přijdou další informace (zkontrolujte také spam apod.).

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.