Logopedický kurz navazující: Podpora přirozeného vývoje řeči – výslovnost jednotlivých hlásek

Shape 02. 06. 2023 Shape 9:00 - 15:00 Shape Webinář

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na podporu přirozeného rozvoje vývoje řeči a počáteční komunikace u dítěte předškolního věku. Kurz vám zároveň pomůže ke splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: pátek 2. 6. 2023, od 9:00 do 15:00 hodin 
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině (absolvováním kurzu si splníte další povinné vzdělávání pečujících osob)
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: z kurzu nebude poskytován záznam
→ Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Připravili jsme dva na sebe navazující online kurzy, každý v rozsahu 6 hodin:

Oba kurzy proběhly již 2x a účastníci si velmi chválili přístup lektorky a uplatnitelnost poznatků v praxi.

Obsah

Cílem kurzu je podpořit pečující osoby v dětských skupinách a pedagogy v mateřských školách v realizaci činností směřujících k rozvoji dovedností podporujících přirozený vývoj řeči u dětí útlého věku (od 1 roku).

  • Dozvíte se, jak a kde se tvoří přirozeně jednotlivé hlásky a jaký je jejich význam v životě dítěte.
  • Pochopíte, jaké dovednosti je třeba rozvíjet pro správnou výslovnost.
  • Seznámíte se s klasifikací českých hlásek podle místa a způsobu tvoření. Díky osvojení stěžejních znalostí a dovedností budete moci u dětí zajistit správnou výslovnost hlásek a jejich rozvoj, a to zejména skrze sluchové vnímání, zrakové vnímání a pravidla nejmenší fyziologické námahy.
  • Ukážeme si vhodné pomůcky a metody využitelné u dětí ve věku 1-3 roky a zejména pak na inspiraci pro společné činnosti s nimi.
  • Odnesete si zásobník jednoduchých inspirací pro trénink s dětmi.

Lektorka Mgr. Martina Černá

Lektorství provází Martinu Černou celým životem, ať už z pozice přednášejícího, či jakožto školitele na přípravu lektorství. Při svých studií na Masarykově univerzitě v Brně se vzdělala hned v několika oborech, jako je speciální pedagogika, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, či Pedagogicko-psychologické ježdění na koni. Dále je ceněným lektorem pro společné vzdělávání a to pro NPI i MŠMT. Při přípravě lektorů se vkrádá do oblastí, jako jsou předškolní přípravy, předškolní vzdělávání či mentorování dospělých v oblasti diferenciace vzdělávání.

Praxi má nejen ve speciální pedagogice – logopedické prevenci, kdy se zaměřuje na orientační diagnostiku a podporu přirozeného vývoje řeči, ale zároveň i jako projektový manažer, ředitelka ZŠ či například jako speciální pedagog v PPP. Lektorka Mgr. Černá se zaměřuje zejména na komunikaci (s žáky, rodiči, veřejností), ale dále také na grafomotoriku, preventivní péči v logopedii, osobnostně-sociální rozvoj pedagogů, prevenci syndromu vyhoření, a v neposlední řadě tématům jako jsou hranice v životě, ve výchově i kolem nás.

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.