Logopedický kurz navazující: Podpora přirozeného vývoje řeči – výslovnost jednotlivých hlásek

Shape Ve středu 3. a 10. listopadu vždy od 16:30 hod Shape Dva na sebe navazující webináře

V návaznosti na připravované Standardy kvality jeslí jsme ve spolupráci se speciální pedagožkou Mgr. Martinou Černou připravili dva kurzy zaměřené na téma logopedie. Kurzy jsou určeny pro pečující osoby v dětské skupině či v jeslích, které mají na starost podporu přirozeného rozvoje počáteční komunikace u dítěte.

Připravili jsme dva na sebe navazující kurzy:

Podpora přirozeného vývoje řeči – výslovnost jednotlivých hlásek

Navazující kurz je rozdělen do dvou 3hodinových setkání, která na sebe plynule navazují, tudíž je nutné se zúčastnit obou těchto tematických bloků. Celková délka webinářů činí 6 hod.

Datum konání:

  • středa 3. listopadu od 16:30 do 19:30 hod.
  • středa 10. listopadu od 16:30 do 19:30 hod.

Kurz navazuje na základní logopedický kurz s názvem Podpora přirozeného vývoje jazyka hravou formou. Pro účast na navazujícím kurzu není potřeba absolvovat základní kurz, pokud máte osvědčení o absolvování kurzu logopedického asistenta.

Obsah

Cílem kurzu je podpořit pečující osoby v dětských skupinách a jeslích v realizaci činností směřujících k rozvoji dovedností podporujících přirozený vývoj řeči u dětí útlého věku (od 1 roku). Seznámíme Vás s informacemi v oblasti tvorby jednotlivých hlásek, jejich významem v životě dítěte, kdy si společně nasdílíme vhodné aktivity pro děti anebo doporučení pro rodiče, jak s dětmi pracovat. Zároveň s tím si odnesete také zásobník jednoduchých inspirací pro trénink s dětmi. Při bližším pohledu zde naleznete odpovědi k otázkám, jako jsou:

  • Jak se tvoří přirozeně jednotlivé hlásky?
  • Jaké dovednosti je třeba rozvíjet pro správnou výslovnost?
  • Jak využívat přirozené situace, přírodu a pohyb?

Konkrétnějším obsahem tohoto kurzu bude seznámení s klasifikací českých hlásek podle místa a způsobu tvoření. Díky osvojení stěžejních znalostí a dovedností budete moci u dětí zajistit správnou výslovnost hlásek a jejich rozvoj, a to zejména skrze sluchové vnímání, zrakové vnímání a pravidla nejmenší fyziologické námahy. Dále se budeme soustředit na vhodné pomůcky a metody využitelné u dětí ve věku 1-3 roky a zejména pak na inspiraci pro společné činnosti s nimi.

Lektorka: Mgr. Martina Černá

Lektorství provází Martinu Černou celým životem, ať už z pozice přednášejícího, či jakožto školitele na přípravu lektorství. Při svých studií na Masarykově univerzitě v Brně se vzdělala hned v několika oborech, jako je speciální pedagogika, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, či Pedagogicko-psychologické ježdění na koni. Dále je ceněným lektorem pro společné vzdělávání a to pro NÚV, NIDV i MŠMT. Při přípravě lektorů se vkrádá do oblastí, jako jsou předškolní přípravy, předškolní vzdělávání či mentorování dospělých v oblasti diferenciace vzdělávání.

Praxi má nejen ve speciální pedagogice – logopedické prevenci, kdy se zaměřuje na orientační diagnostiku a podporu přirozeného vývoje řeči, ale zároveň i jako projektový manažer, ředitelka ZŠ či například jako speciální pedagog v PPP. Lektorka Mgr. Černá se zaměřuje zejména na komunikaci (s žáky, rodiči, veřejností), ale dále také na grafomotoriku, preventivní péči v logopedii, osobnostně-sociální rozvoj pedagogů, prevenci syndromu vyhoření, a v neposlední řadě tématům jako jsou hranice v životě, ve výchově i kolem nás.

Cena webinářů

Cena šestihodinového rozšiřujícího kurzu činí 1 800,- Kč.

Pro účast na rozšiřujícím kurzu je nutná účast na základním kurzu, který jsme pro Vás taktéž připravili společně s lektorkou Mgr. Martinou Černou. Je možné zakoupit oba kurzy najednou za cenu 3 000 Kč.

Způsob připojení na webinář

Oba webináře proběhnou online prostřednictvím platformy Google Meet, kdy není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po uhrazení poplatku Vám na email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Chtěli bychom Vás požádat, aby během webináře byla spuštěna Vaše kamera, neboť součástí webináře je interaktivní diskuze s lektorkou. Případné dotazy, nápady, na které přijdete v průběhu přednášky, můžete klást hned a tím tak přispět ke svižné diskuzi.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.