Logopedický kurz základní: Podpora přirozeného vývoje řeči hravou formou

Shape 17. 02. 2023 Shape 9:00 - 15:00 Shape Webinář

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na podporu přirozeného vývoje řeči hravou formou a na rozvoj počáteční komunikace u dítěte. Kurz vám zároveň pomůže ke splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: pátek 17. 2. 2023, od 9:00 do 15:00 hodin 
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: z kurzu nebude poskytován záznam
→ Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Připravili jsme dva na sebe navazující online kurzy, každý v rozsahu 6 hodin:

Oba kurzy proběhly již na jaře minulého roku a účastníci velmi chválili přístup lektorky a uplatnitelnost poznatků v praxi.

Obsah

Cílem základního kurzu je podpořit pečující osoby v dětských skupinách a pedagogy v mateřských školách v realizaci činností směřujících k rozvoji dovedností podporujících přirozený vývoj řeči u dětí útlého věku (od 1 roku). Seznámíme Vás s informacemi v oblasti vývoje řeči, a budeme společně sdílet aktivity vhodné právě pro tyto děti, což proložíme příklady z praxe týkající se efektivní spolupráce s rodiči. Dále se zaměříme na kompetence účastníků v oblasti rozvoje řeči a možnosti spolupráce s dalšími odborníky.

Základní okruhy, kterým se budeme věnovat:

  • Jaké dovednosti děti potřebují, aby správně mluvily?
  • Jak a kdo je může podporovat? Co je třeba vědět?
  • Jaká je cesta k přirozenému rozvoji komunikace?
  • Jak využívat přirozené situace, přírodu a pohyb?

V 1. bloku základního kurzu se zaměříme na formy a prvky komunikace, ať už verbální, neverbální či paralingvistické, dále na zásadní mezníky ve vývoji řeči, vnitřní předpoklady pro přirozený rozvoj řeči a včasné odhalení odlišností. Nakonec věnujeme chvilku pro vnější podmínky k rozvoji komunikačních dovedností.

V 2. bloku základního kurzu se naopak zaměříme na vhodné pomůcky a metody využitelné u dětí útlého věku, legislativní rámec, který se týká kompetencí pracovníků v dětské skupině, a následně tak i na efektivní a naladěnou spolupráci s rodiči.

Oba bloky jsou odděleny přestávkou na oběd.

Lektorka Mgr. Martina Černá

Lektorství provází Martinu Černou celým životem, ať už z pozice přednášejícího, či jakožto školitele na přípravu lektorství. Při svých studií na Masarykově univerzitě v Brně se vzdělala hned v několika oborech, jako je speciální pedagogika, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, či Pedagogicko-psychologické ježdění na koni. Dále je ceněným lektorem pro společné vzdělávání a to pro NPI i MŠMT. Při přípravě lektorů se vkrádá do oblastí, jako jsou předškolní přípravy, předškolní vzdělávání či mentorování dospělých v oblasti diferenciace vzdělávání.

Praxi má nejen ve speciální pedagogice – logopedické prevenci, kdy se zaměřuje na orientační diagnostiku a podporu přirozeného vývoje řeči, ale zároveň i jako projektový manažer, ředitelka ZŠ či například jako speciální pedagog v PPP. Lektorka Mgr. Černá se zaměřuje zejména na komunikaci (s žáky, rodiči, veřejností), ale dále také na grafomotoriku, preventivní péči v logopedii, osobnostně-sociální rozvoj pedagogů, prevenci syndromu vyhoření, a v neposlední řadě tématům jako jsou hranice v životě, ve výchově i kolem nás.

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.