Logopedický kurz základní: Podpora přirozeného vývoje řeči hravou formou

Shape Ve středu 20. a 27. října vždy od 16:30 hod Shape Dva na sebe navazující webináře

V návaznosti na připravované Standardy kvality jeslí jsme ve spolupráci se speciální pedagožkou Mgr. Martinou Černou připravili dva kurzy zaměřené na téma logopedie. Kurzy jsou určeny pro pečující osoby v dětské skupině či v jeslích, které mají na starost podporu přirozeného rozvoje počáteční komunikace u dítěte.

Připravili jsme dva na sebe navazující kurzy:

  • Základní kurz: Podpora přirozeného vývoje jazyka hravou formou (rozsah 2 x 3 hodiny)
  • Rozšiřující kurz: Podpora přirozeného vývoje řeči – výslovnost jednotlivých hlásek (rozsah 2 x 3 hodiny)

Oba kurzy proběhly již na jaře letošního roku a účastníci velmi chválili přístup lektorky a uplatnitelnost poznatků v praxi.

Podpora přirozeného vývoje řeči hravou formou 

Kurz je rozdělen do dvou 3hodinových setkání, která na sebe plynule navazují, tudíž je nutné se zúčastnit obou těchto tematických bloků. Celková délka webinářů činí 6 hod.

Datum konání:

  • středa 20. října od 16:30 do 19:30 hod.
  • středa 27. října od 16:30 do 19:30 hod.

Na kurz navazuje rozšiřující kurz s názvem Logopedický kurz navazující: Podpora přirozeného vývoje řeči – výslovnost jednotlivých hlásek, a to ve dnech 3. a 10. listopadu.

Obsah

Cílem základního kurzu je podpořit pečující osoby v dětských skupinách a jeslích v realizaci činností směřujících k rozvoji dovedností podporujících přirozený vývoj řeči u dětí útlého věku (od 1 roku). Seznámíme Vás s informacemi v oblasti vývoje řeči, a budeme společně sdílet aktivity vhodné právě pro tyto děti, což proložíme příklady z praxe týkající se efektivní spolupráce s rodiči. Dále se zaměříme na kompetence účastníků v oblasti rozvoje řeči a možnosti spolupráce s dalšími odborníky. Při bližším pohledu zde naleznete odpovědi k otázkám, jako jsou:

  • Jaké dovednosti děti potřebují, aby správně mluvily?
  • Jak a kdo je může podporovat? Co je třeba vědět?
  • Jaká je cesta k přirozenému rozvoji komunikace?
  • Jak využívat přirozené situace, přírodu a pohyb?

V 1. bloku základního kurzu se zaměříme na formy a prvky komunikace, ať už verbální, neverbální či paralingvistické, dále na zásadní mezníky ve vývoji řeči, vnitřní předpoklady pro přirozený rozvoj řeči a včasné odhalení odlišností. Nakonec věnujeme chvilku pro vnější podmínky k rozvoji komunikačních dovedností.

V 2. bloku základního kurzu se naopak zaměříme na vhodné pomůcky a metody využitelné u dětí útlého věku, legislativní rámec, který se týká kompetencí pracovníků jeslí, a následně tak i na efektivní a naladěnou spolupráci s rodiči.

Lektorka: Mgr. Martina Černá

Lektorství provází Martinu Černou celým životem, ať už z pozice přednášejícího, či jakožto školitele na přípravu lektorství. Při svých studií na Masarykově univerzitě v Brně se vzdělala hned v několika oborech, jako je speciální pedagogika, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, či Pedagogicko-psychologické ježdění na koni. Dále je ceněným lektorem pro společné vzdělávání a to pro NÚV, NIDV i MŠMT. Při přípravě lektorů se vkrádá do oblastí, jako jsou předškolní přípravy, předškolní vzdělávání či mentorování dospělých v oblasti diferenciace vzdělávání.

Praxi má nejen ve speciální pedagogice – logopedické prevenci, kdy se zaměřuje na orientační diagnostiku a podporu přirozeného vývoje řeči, ale zároveň i jako projektový manažer, ředitelka ZŠ či například jako speciální pedagog v PPP. Lektorka Mgr. Černá se zaměřuje zejména na komunikaci (s žáky, rodiči, veřejností), ale dále také na grafomotoriku, preventivní péči v logopedii, osobnostně-sociální rozvoj pedagogů, prevenci syndromu vyhoření, a v neposlední řadě tématům jako jsou hranice v životě, ve výchově i kolem nás.

Cena webinářů

Cena šestihodinového základního kurzu činí 1 800,- Kč.

Účast na základním kurzu nebo zhlédnutí jeho záznamu je povinná pro účast na rozšiřujícím kurzu, který jsme pro Vás taktéž připravili společně s lektorkou Mgr. Martinou Černou. Je možné zakoupit oba kurzy najednou za cenu 3 000 Kč.

Způsob připojení na webinář

Oba webináře proběhnou online prostřednictvím platformy Google Meet, kdy není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po uhrazení poplatku Vám na email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Případné dotazy, nápady, na které přijdete v průběhu přednášky, můžete klást hned a tím tak přispět ke svižné diskuzi.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.