Matematika kolem nás pro děti od 3 let podle anglického vzoru

Shape 01. 02. 2023 Shape 17:00 - 19:30 Shape Webinář

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na rozvoj předmatematických dovedností, které je možné rozvíjet zábavnou formou u dětí již od 1 roku. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: středa 1. 2. 2023, od 17:00 do 19:30 hodin
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1–5 let
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: z kurzu nebude pořizován videozáznam

Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Obsah

V rámci webináře budou představeny základní, ale i rozšířené příklady předmatematických dovedností. S matematickými dovednostmi je důležité seznámit děti již před nástupem do základní školy, aby se jejich první momenty při výuce matematiky staly zábavnými a motivujícími, a ne naopak odstrašujícími.

  • Ukážeme si, jak přirozeně seznámit děti s matematikou pomocí každodenních činností již v raném věku, aniž bychom na děti vytvářeli nepříjemný tlak do budoucích let.
  • Vysvětlíme si základy matematiky na typech aktivit jako jsou: počítání na prstech, měření, experimentování a hledání nových kreativních závěrů, porovnávání vlastností a třídění předmětů, tvarů, váhy i délky, rozpočítávání při hrách a mnoho dalšího.
  • Představíme si, jak vytvořit podnětné prostředí pro bádání, ale i jak si stanovit cíle v souladu s naším záměrem.
  • Ukážeme si nespočet zajímavých experimentů a pokusů pro samostatné bádání pro děti.
  • Názorně uvedeme problematiku motivace, a to jak ji podnítit, aby byla dětmi využívána více jejich vnitřní motivace, nežli ta vnější s naším popostrčením.

A co takhle malá ukázka? Při svačině máte k dispozici jedno celistvé červené jablíčko, které musíme rozdělit mezi všechny děti při svačině. Které všechny matematické dovednosti se dají na jednom jablíčku nenásilnou formou během chvilky s dětmi procvičit? Velikost, barva, počítání, pravolevá orientace, tvar, dělení mezi kamarády či dokonce i zlomky? Nechte se překvapit!

Během webináře si odpovíme na otázky typu:

  • Kdy a jakým způsobem mohu začít s předmatematickými pojmy u dětí?
  • Kdy je dítě schopno rozpoznat číslice, jak toho docílit?
  • Je efektivní počítání na prstech, proč ano či ne?
  • Proč se nemají učit přesné pojmy geometrických tvarů? Je za tím role 2D vs. 3D?
  • Pomocí jakých aktivit naučím děti pravolevou orientaci? Mám k tomu přidat pojmy typu nad, pod, před, aj.?

Při počátečním seznámení s matematikou navedeme děti k tomu, aby si uvědomily, že matematika není jen o tom, jestli dojdeme ke správnému výsledku, ale i o tom vynalézat různé cesty jak zadaný problém řešit.

Lektorka Iva Faltýsková

Lektorka se již 28 let věnuje práci s dětmi předškolního věku. V průběhu své 18leté praxe ve Velké Británii se seznámila s novými výukovými metodami užívanými běžně v zahraničí. V Londýně působila 15 let jako ředitelka soukromé mateřské školy a lektorka kvalifikací pro předškolní věk dle britského vzdělávacího systému. Zde pomáhala zavádět do výuky nové prvky podporující kritické myšlení, kreativitu u dětí a chuť pro objevování a učení se nových věcí. Po návratu do České republiky převzala roli hlavního pedagoga v bilingvní mateřské škole.

„Velmi si vážím práce pedagogů, a proto s nimi ráda pracuji, připravuji pro ně různé materiály, zajímavosti, novinky, které jim jejich práci usnadní. Pobyt v zahraničí velice ovlivnil můj pohled na práci s dětmi, respekt a toleranci vůči odlišným kulturám, tradicím a zvykům.“

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.

Z webináře nebude poskytován videozáznam.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.