Montessori bez učebnic, zato prakticky

Shape 18:00 - 19:30 Shape webinář - 3. 4., 24. 4., 2. 5., 11. 5., 15. 5., 25. 5., 29. 5., 5. 6. 2023

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na velmi praktické seznámení s prvky Montessori filozofie, který vám pomůže získat ojedinělé tipy, jak nastolit respektující přístup u dětí do tří let v praxi. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termíny: 3. 4., 24. 4., 2. 5., 11. 5., 15. 5., 25. 5., 29. 5., 5. 6. 2023, vždy od 18:00 do 19:30 hodin
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině (absolvováním kurzu si splníte další povinné vzdělávání pečujících osob)
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1-3 roky
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: účastníkům kurzu bude poskytnut také videozáznam
Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování 

+ ke každému z kurzů obdržíte praktické materiály pro práci s dětmi
+
lektorce je možné poslat předem dotazy, na konci každého kurzu bude prostor pro jejich zodpovězení (otázky vložte do kolonky „poznámky“ při registraci na kurz)

Obsah

Cílem kurzu je získat praktické tipy, jak na respektující přístup s prvky Montessori u dětí do tří let v praxi. Zkuste se na chvíli dívat na svět dětskýma očima a dozvíte se, co, jak a proč ve skutečnosti funguje a co je jenom vaše domněnka – tento vhled vám pomůže více porozumět potřebám dětí a vy se díky tomu s nimi naučíte ještě lépe komunikovat.

Netradiční formou domněnek vyvrácených skutečností vám lektorka v rámci každého webináře předá praktické tipy podložené smysluplnou teorií. Jak sama říká: „Nechci, abyste se po skončení cítili jako po přečtení učebnice. Z mých kurzů budete odcházet osvěženi, plní motivace a přesvědčení, že cesta, kterou jsme zvolili, je ta správná.“

Konkrétním obsahem kurzu je 8 na sebe navazujících dílů. 

1. Principy důležité pro fungování v Montessori prostředí – základní pilíře, od kterých se odvíjí vše ostatní
2. Neučím, vedu, aneb dítě nepotřebuje poučovat – o důležitosti izolace, důvěry a méně je někdy více
3. Význam pravidel a jak s nimi spokojeně žít, důležitost zpětné vazby
4. Komunitní kruh, jako řízená činnost?
5. Pobyt venku a pobyt uvnitř, jak s nimi naložit?
6. Připravené prostředí – co se nám vymstí a z čeho naopak budeme těžit?
7. Aktivity – Příprava jídla a péče o prostředí
8. Aktivity – Sebevyjádření a péče o sebe

Není nutné se zúčastnit všech dílů, avšak k získání souvislých a komplexních informací to doporučujeme. Zakoupit si můžete celý kurz za zvýhodněnou cenu nebo i jednotlivé webináře zvlášť podle vašeho výběru.

Lektorka Tereza Gregorková 

Ve svých kurzech lektorka předává převážně praktické tipy, poznatky a dovednosti, které získala a stále získává aplikováním znalostí z kurzu Montessori pro děti do 3 let, a z kurzu Respektovat a být respektován do každodenní práce s dětmi. Svou praxi čerpala několik let jako chůva v pražských jeslích Little Heroes a v současné době působí jako au-pair v Německu. Kromě jiného tak může porovnávat rozdíly v chování dětí v domácím prostředí a v jeslích, jaký je rozdíl přístupu jeden k jednomu a k větší skupině dětí a i tyto poznatky následně zapracovává do svých tipů. Díky praxi se neustále přesvědčuje o tom, že zdaleka ne všechno, o čem si myslí, že je správné, opravdu správné je. A všechny tyto vlastní poznatky vám chce v rámci svých kurzů předat netradiční formou domněnek vyvrácených skutečností.

Jaké je poslání lektorky?

„Zastávám názor, že nejvhodnější forma učení je díky zkušenostem a praxi. Možná právě proto je mi tak blízký Montessori koncept a prvky tohoto směru. Věřím, že skrze dětskou upřímnost a pohled dokážu lépe poznat sebe i svět.“

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.