Práce s dětmi s OMJ a jejich začlenění do školkového kolektivu

Shape 09. 11. 2022 Shape 17:00 - 19:30 Shape Webinář

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na získání dovedností při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem (zkr. OMJ) a na jejich úspěšné začlenění do kolektivu česky hovořících vrstevníků. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: středa 9. 11. 2022, od 17:00 do 19:30 hodin
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1–5 let, děti s OMJ
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: z kurzu nebude pořizován videozáznam

Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Obsah

Účastníkům budou představeny základní pojmy a zásady týkající se práce s dětmi s OMJ. Soustředit se budeme hlavně na praktické ukázky práce. Příchod dítěte s OMJ do dětské skupiny, jeslí či mateřské školy je velkou neznámou nejen pro učitele či chůvy, ale zároveň i pro děti samotné.

 • Řekneme si, jaké emoce děti z odlišného prostředí při vstupu do kolektivu zažívají a jakým způsobem jim pomůžeme se s těžkostmi vyrovnat.
 • Seznámíme se se základními pravidly pro práci nejen s dítětem s odlišným mateřským jazykem, ale zároveň i s celou skupinou, do které je toto dítě včleněno.
 • Ukážeme si, které aktivity jsou vhodné a jak napomohou dítěti s OMJ zařadit se do kolektivu vrstevníků.
 • Řekneme si, které aktivity jsou vhodné pro rozvoj jazyka, ať už toho mateřského či cizího.
 • Představíme si výhody a nevýhody bilingvních tříd a příklady dobré praxe, jak na tuto problematiku nahlížejí v ostatních státech Evropské unie.

Během webináře si odpovíme na tyto otázky:

 • Kdo vlastně jsou děti s OMJ?
 • Snaha o inkluzi či integraci – je mezi tím rozdíl?
 • Jak ve třídě nastolit pozitivní klima?
 • Kterými aktivitami vhodně včleníme dítě s OMJ do kolektivu?
 • Co je dobré vědět o dítěti s OMJ před jeho nástupem do kolektivu česky hovořících vrstevníků?
 • Jak připravit třídu/školu, aby naplňovala potřeby všech dětí?

Online kurz bude plný praktických příkladů z českých a zahraničních MŠ doprovázených obrazovým materiálem a videi. Na konci webináře proběhne diskuse s účastníky, kde bude čas na otázky a vzájemné sdílení zkušeností.

Lektorka Iva Faltýsková

Lektorka se již 28 let věnuje práci s dětmi předškolního věku. V průběhu své 18leté praxe ve Velké Británii se seznámila s novými výukovými metodami užívanými běžně v zahraničí. V Londýně působila 15 let jako ředitelka soukromé mateřské školy a lektorka kvalifikací pro předškolní věk dle britského vzdělávacího systému. Zde pomáhala zavádět do výuky nové prvky podporující kritické myšlení, kreativitu u dětí a chuť pro objevování a učení se nových věcí. Po návratu do České republiky převzala roli hlavního pedagoga v bilingvní mateřské škole.

„Velmi si vážím práce pedagogů, a proto s nimi ráda pracuji a připravuji pro ně různé materiály, které jim jejich práci usnadní. Pobyt v zahraničí velice ovlivnil můj pohled na práci s dětmi, respekt a toleranci vůči odlišným kulturám, tradicím a zvykům.“

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.

Z webináře nebude poskytován videozáznam.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.