Problémové chování: předejděte lhaní a agresivitě u dětí do 4 let

Shape 21. 09. 2021 Shape 16:30 - 19:30 Shape Webinář

Kurz je vyprodaný.

V návaznosti na připravované Standardy kvality jeslí jsme ve spolupráci s lektorkou Alenou Petriščovou připravili online kurz zaměřený na období vzdoru a s ním spojené problématické chování.

Termín online kurzu

Online kurz proběhne v úterý 21. září 2021, od 16:30 do 19:30 hod.

Obsah

Kurz je určen pro pedagogy, pečující osoby v dětské skupině či v jeslích, kteří chtějí podchytit či ukočírovat první příznaky dětské agresivity a patologického lhaní.Cílem připravovaného webináře je podpořit pedagoga ve vypjatých situacích, do kterých se snadno dostane s dětmi, a poskytnout návod na správné reakce. Období vzdoru je nedílnou součástí dětského vývoje – v kurzu se zaměříme na situace, které jsou jeho součástí a které jsou pro chůvy velmi obtížné.

V útlém věku dětí se setkáváme s projevy, které mohou přerůst v problémové vzorce chování nebo v poruchy chování. Naučíme vás přiměřeně reagovat na projevy agrese, rozeznat „bájivé“ dětské lhaní od toho patologického a v neposlední řadě si osvojit vhodný způsob komunikace s dětmi v tomto období.

Během webináře si odpovíme na tyto otázky:

  • Jak přiměřeně reagovat na projevy dětské agrese?
  • Je lhaní projevem fantazie, či už se jedná o poruchu?
  • Jaké jsou varovné signály a které už potřebují odbornější zásah?
  • Kdy mohu děti nechat, aby si věci „vyříkaly z očí do očí“ a kdy mám naopak zasáhnout?
  • Jaké jsou (ne)vhodné přístupy k dítěti v afektu?
  • Jaké vlastní emoce bych měla dítěti ukázat ve vypjaté situaci?

Jak říká Alena Petriščová: „Problematické chování v období vzdoru je bohužel okolím často přehlíženo nebo omlouváno, tzn., že k němu dáváme nevědomky souhlas. Nezapomeňte, že své malé svěřence nejen musíte vychovávat a učit, ale také je můžete spousty věcí odnaučit, aby vám bylo společně lépe.“ slovy lektorky.

Lektorka  PhDr. Alena Petriščová

Vystudovala speciální pedagogiku – etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala čtyři roky na základní škole pro žáky s poruchami chování. Sedm let působí jako lektorka a koordinátorka programů primární prevence rizikového chování v Občanském sdružení Prev-Centrum. Aktuálně pracuje jako školní speciální pedagožka a lektorka programů primární prevence rizikového chování.

Cena webináře

Cena tříhodinového online kurzu činí 1 000,- Kč. 

V rámci účasti od nás následně obdržíte osvědčení o absolvování online kurzu s vaším jménem a krátkým popisem kurzu.

Nezapomeňte, že součástí připravovaných povinných standardů kvality je také oblast sledování vývoje dítěte a hlavně zabezpečení dalšího vzdělávání pečujících osob. Neváhejte a začněte se vzdělávat již NYNÍ!

Způsob připojení na webinář

Online kurz proběhne online prostřednictvím platformy Google Meet, kdy není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po uhrazení poplatku Vám na email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Dejte pozor, jaký email zadáváte do objednávky, pokud neobdržíte zprávu, prohlédněte také složku spam, případně nás kontaktujte.

Chtěli bychom Vás požádat, aby během webináře byla spuštěna Vaše kamera, neboť přidanou hodnotou webináře je také možnost diskuze s lektorkou. Případné dotazy, na které přijdete v průběhu přednášky, můžete klást hned a tím tak přispět ke svižné diskuzi.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.