Akreditovaný kurz: Respektovat a být respektován

Shape Prezenční akce: Praha

Akreditovaný kurz DVPP

Připravili jsme pro vás MŠMT akreditovaný vzdělávací kurz na téma: Respektovat a být respektován. V rámci prezenčního kurzu se naučíte pracovat s přesvědčením o hodnotě partnerského přístupu ve vzdělávání a výchově. Bude vám poskytnuta nabídka komunikačních nástrojů až do úrovně konkrétních dovedností, které vám pomohou zachovat respektující přístup v každodenních situacích, a naučí Vás si vážit sám sebe, ale také všech ostatních. Výchozím bodem celého kurzu je kniha Respektovat a být respektován.

Přihlaste se ještě dnes:
Možnost přihlášení do kurzu je do 31. ledna 2023, po tomto termínu nebude možné se přihlásit.

 Termín: 13.-14.5.2023 a 20.-21.5.2023 (32 vyučovacích hodin = po 45 minutách),
soboty v čase: 9:00 – 15:30, neděle v čase: 9:00 – 15:30
 Pro koho je kurz určen: pro pedagogy, asistenty pedagoga a pečující osoby v dětské skupině, mateřské škole, jeslích a dalších vzdělávacích organizacích, rodiče, prarodiče i další zájemce
Číslo akreditace DVPP: 40283/2020-2-1001
 Osvědčení: 
na posledním společném setkání obdržíte osvědčení o absolvování kurzu (pro vydání osvědčení je nutná prezenční docházka na seminář v minimálním počtu 75 % z celkových 100 % hodin (tj. minimálně tři celodenní účasti na semináři)

Obsah

V rámci kurzu se budeme dotýkat důležitosti tématu komunikace mezi dospělým a dítětem, který se opírá i o styl výchovy, který by měl probíhat vzájemným respektujícím způsobem. Ukážeme si, že prostředků, jakými jde děti vychovávat ve jménu lásky a dobrých úmyslů, je mnoho a můžeme se navždy odklonit od těch, které se neslučují s respektem a lidskou důstojností – hrozby, tresty, zesměšňování, uplácení odměny aj. Dospělí chtějí od dítěte respekt, ale ten dítě musí nejdříve zažít na své maličkosti, aby ho mohlo dále šířit a oplácet.

Dále se dozvíte, jak silnou moc má forma sdělovaného požadavku, kdy nejde zásadně o to, že bychom po dítěti něco chtěli. Představíme si i podtéma emocí, kde se naučíte na impulzivní emoce reagovat empatickou reakcí, která dokáže danou situaci snadno a rychle vyřešit a najít tak vhodné, pro obě strany, společné řešení.

Účastníci první den kurzu obdrží tištěné materiály (cca 30 stran) se shrnujícími informacemi všech probíraných témat, která budou doplňovat získané vědomosti a dovednosti z kurzu.

1. blok =„Emoce – jak je ovládat a využít“ 

termín: sobota 13.4.2023 

 • Základní fakta o emocích.
 • Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami.
 • Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých.
 • Formy empatické reakce.
 • Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob.
 • JÁ-sdělení a TY-sdělení.
 • Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují.
 • Emoční inteligence.
 • Rizika některých běžných komunikačních stylů.

2. blok = „Sdělování odůvodněných požadavků bez srážky sebeúcty“ 

termín: neděle 14.5.2023 

 • Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí.
 • Socializace a sebeúcta.
 • Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí.
 • Obsah vs. forma sdělování požadavků.
 • Poznatky o fungování mozku – proč funguje respektující přístup.
 • Popisný vs. hodnotící jazyk.
 • Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými.
 • Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost.
 • Komunikační dovednosti – informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo.
 • Zásady respektující komunikace.

3. blok = „Co zvolit namísto trestání“
termín: sobota 20.5.2023

 • Vnitřní a vnější motivace k učení a práci.
 • Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí.
 • Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti?
 • Rizika trestů.
 • Postupy při nežádoucím chování dětí.
 • Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi.

4. blok = „Jak vyjádřit uznání a ocenění, bez využití odměn a podpory rivality“
termín: neděle 21.5.2023

 • Vyjasnění pojmů odměna, pochvala.
 • Rizika odměn a pochval.
 • Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě.
 • Různé možnosti hodnocení ve škole, podpora sebehodnocení.
 • Rizika soutěží.

→ Přestávky během dne určí lektor po domluvě s účastníky.

Co budete potřebovat

Aby byl pro vás celý průběh kurzu co nejpříjemnější, vezměte si s sebou pohodlné oblečení a přezůvky. Pro vaše pohodlí zde budou k dispozici koberce, dětské polštáře, molitanové podložky, gymnastické balóny aj. Na seminář si s sebou doneste psací potřeby a desky/podložku na psaní. Přineste si také pití, svačinu a oběd, během celého kurzu vám bude nabídnuto drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky apod.). V prostorách dětské skupiny bude k dispozici hygienické zázemí, lednice, mikrovlnka, rychlovarná konvice i nádobí pro vlastní užití. Také je možnost si jídlo zakoupit v nedalekém bistra Olive.

Lektorka Soňa Kazda a její kolegyně

Soňa Kazda má pedagogické vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku. Je mediátorkou, certifikovanou Asociací mediátorů ČR. Poskytuje osobní konzultace a poradenství v oblastech mezilidských vztahů v rámci projektu „MLUVME  O TOM“, který je zaměřen na efektivní a nenásilnou komunikaci dětí s dospělými a dospělých mezi sebou v osobním i pracovním životě. Zásady respektujícího přístupu uplatňuje od roku 2006, kdy kurz absolvovala. V r. 2011 nastoupila do lektorského výcviku Respektovat a být respektován pod vedením J. Nováčkové a D. Nevolové, od 2013 tyto kurzy již lektoruje.

Termín a místo školení

Termíny konání: 13.-14.5.2023 a 20.-21.5.2023 (32 vyučovacích hodin = 1440 minut)
soboty v čase: 9:00 – 15:30
neděle v čase: 9:00 – 15:30

Místo konání: Jesle a školka Korálky, Coral Office Park budova D, Bucharova 1314/8, Praha 13.

Jak se k nám dostanete?

 • Autem: možnost parkování v ulici Ovčí hájek nebo na P+R Nové Butovice.
 • Metro: Jesle a školka Korálky jsou přímo u stanice metra Nové Butovice (metro B).
 • Autobus: Hned vedle autobusové zastávky Nové Butovice (linka 184, 142, 266).

Přihlaste se ještě dnes:
Možnost přihlášení do kurzu je do 31. ledna 2023, po tomto termínu nebude možné se přihlásit.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.