Rozvíjející hry s dětmi: inspirace ze zahraničí

Shape 02. 11. 2022 Shape 17:00 - 19:30 Shape Webinář

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na ukázku praktických rozvíjejících her, které lektorka načerpala během své praxe v zahraničí, a které považuje za významné činitele přirozeného vývoje dítěte. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: středa 2. 11. 2022, od 17:00 do 19:30 hodin
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1-5 let, děti s OMJ
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: z kurzu nebude pořizován videozáznam

Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Obsah

V rámci připravovaného webináře vám bude představena podstata hry ve vývoji dítěte, ale také vhodný výběr her k věku samotného dítěte.

  • Zaměříme se na ukázky vhodných připojení do již rozběhnutých spontánních her dětí a to tak, abychom hru něčím zajímavým a netradičním obohatili, ale zároveň tím nezkazili samotnou gradaci hry.
  • U řízených her a aktivit si ukážeme příklady motivujících otevřených otázek, pomocí kterých u dětí podpoříme rozvoj kritického a kreativního myšlení.
  • Seznámíme se s praktickými ukázkami aktivit zaměřených na všechny oblasti vývoje, tzn. psychomotoriku, vnímání, myšlení, řeč apod.
  • Vysvětlíme si, jak u dětí pomocí pravidel zajistit bezpečnost, a zároveň s tím dostatek volného prostoru pro tvorbu jejich osobnosti.
  • Ukážeme si několik zajímavých nápadů pro výrobu pomůcek pro děti, a to z běžných potřeb, které naleznete ve své domácnosti.

Během webináře si odpovíme na otázky typu:

  • Jaký význam má hra při vývoji dítěte?
  • Jak nastavit pravidla ve třídě, abychom zajistili bezpečnost dětí a zároveň jim dali prostor pro rozvoj jejich osobnosti?
  • Co se přirozenou cestou děti pomocí hry naučí?
  • Na které typy her si mám dát pozor, anebo čeho se při nich určitě vyvarovat?
  • Které hry vedou dítě k nezdravé soutěživosti?

Lektorka Iva Faltýsková

Lektorka se již 28 let věnuje práci s dětmi předškolního věku. V průběhu své 18leté praxe ve Velké Británii se seznámila s novými výukovými metodami užívanými běžně v zahraničí. V Londýně působila 15 let jako ředitelka soukromé mateřské školy a lektorka kvalifikací pro předškolní věk dle britského vzdělávacího systému. Zde pomáhala zavádět do výuky nové prvky podporující kritické myšlení, kreativitu u dětí a chuť pro objevování a učení se nových věcí. Po návratu do České republiky převzala roli hlavního pedagoga v bilingvní mateřské škole.

„Velmi si vážím práce pedagogů, a proto s nimi ráda pracuji a připravuji pro ně různé materiály, které jim jejich práci usnadní. Pobyt v zahraničí velice ovlivnil můj pohled na práci s dětmi, respekt a toleranci vůči odlišným kulturám, tradicím a zvykům.“

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.

Z webináře nebude poskytován videozáznam.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.