Rozvoj kompetencí u dětí od dvou let v mateřské škole a dětské skupině (motorika, vnímání, řeč, paměť)

Shape 08. 04. 2023 Shape 8:30 - 16:00 Shape Na Podkovce 20, Praha 4, Podolí

Připravili jsme pro vás kurz zaměřený na rozvoj kompetencí dítěte v oblasti motorických dovedností, sluchového a zrakového vnímání, vnímání času a prostoru, řeči a paměti v období od dvou let dítěte až po ukončení předškolního věku. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: 8. 4. 2023, od 8:30 do 16:00 hodin (6 hodin/8 vyuč. hodin)
→ Pro koho je kurz určen:
kurz je určen všem chůvám a asistentům pedagoga pracujícím v mateřských školách a dětských skupinách
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1–6 let
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče, sledování vývoje dítěte
→ Studijní materiály: účastníci na kurzu obdrží zpracovaná teoretická východiska tak, aby si je mohli doplňovat vlastními poznámkami

Po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Obsah

V rámci kurzu si posluchači v teoretické rovině prohloubí dosavadní znalosti z vývoje dítěte v oblasti motorických dovedností, sluchového a zrakového vnímání, vnímání času a prostoru, řeči a paměti v celém období předškolního věku. Neopomenuty budou též specifika a variability vývoje dítěte.

Základní okruhy, kterým se budeme věnovat:

  • Teorie vývoje dítěte v oblasti motorických dovedností, sluchového a zrakového vnímání, vnímání času a prostoru, řeči a paměti v celém období předškolního věku.
  • Specifika a variabilita vývoje.
  • Posluchači budou seznámeni s možností cílené intervence u dítěte vykazující oslabení ve výše jmenovaných oblastech.
  • V praktické rovině se účastníci seznámí s pomůckami a aktivitami rozvíjející jednotlivé oblasti vývoje.
  • Praktická ukázka aplikace pomůcek a aktivit do praxe při třídění vzdělávacích aktivit dle věku a rozvíjejících oblastí.

Cíl kurzu

Cílem kurzu (semináře) je prohloubit a zprostředkovat teoretické i praktické vědomosti a dovednosti vedoucí k úspěšnému rozvíjení dětí v předškolním věku. Absolventi budou umět vybrat aktivitu k rozvíjené oblasti či oslabení.

Kurz může napomoci při přípravě na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (ale plně jej nenahradí, v rámci kurzu jsou probírané jen některé oblasti).

Lektorka PhDr. Alena Štěpáníková

Lektorka PhDr. Alena Štěpáníková se po celou profesní kariéru věnuje předškolním dětem. Po absolvování denního studia na Střední pedagogické škole v Praze v roce 1983 získala kvalifikaci pro učitelství v mateřských školách. V mateřské škole hlavního vzdělávacího proudu působila téměř dvacet let na pozici učitelka. V kombinovaném studiu na Masarykově univerzitě v Brně si v roce 2006 prohloubila kvalifikaci v předškolním vzdělávání jako speciální pedagog, logoped. V té době nastoupila též na pozici učitelka mateřské školy do mateřské školy logopedické, kde jejími kolegyněmi jsou i asistenti pedagoga. V roce 2007 složila předepsanou státní zkoušku v oblasti speciální pedagogiky a získala titul PhDr. V posledních letech též na částečný úvazek působila jako speciální pedagog a logoped ve Speciálním pedagogickém centru. V rámci sebevzdělávání je  absolventkou mnoha kurzů a seminářů. Z mnoha vybíráme např. Kleplová: Lezení jako základ grafomotoriky, Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, Pokorná: Feuersteinovo instrumentální obohacování, Kaslová: Matematické představy či Diagnostika školní připravenosti. Její profesní erudovanost ji přivedla k lektorování kurzů pro různé vzdělávací organizace.

Termín a místo školení

Kurz Rozvoj kompetencí dítěte v mateřské škole a dětské skupině proběhne v sobotu 8. dubna 2023 od 8:30 do 16:00 v prostorech Jesle Little Heroes.

Místo konání: Jesle Little Heroes, Na podkovce 205/20, Praha 4, Podolí, 147 00.

Jak se k nám dostanete?

  • Autem: možnost parkování v ulici Na Zlatnici. Doporučujeme využít parkovací automat na fialové zóně.
  • Metro: ze stanice metra Pražského povstání (metro C) v docházkové vzdálenosti cca. 12 minut (z kopce).
  • Tramvaj: z tramvajové zastávky Podolská vodárna (tramvaj č. 2, 3, 17, 21) v docházkové vzdálenosti cca 8 minut (ale zato do kopce).
  • Autobus:  z autobusové zastávky Doliny (bus č. 134).


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.