Rozvoj sluchového vnímání u dětí od dvou let

Shape 17. 10. 2023 Shape 16:30 - 18:30 Shape Webinář

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na rozvoj sluchového vnímání u dětí od dvou let po dosažení konce předškolního věku, které je zapotřebí rozvíjet pro správný vývoj řeči. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: úterý 17. 10. 2023, od 16:30 do 18:30 hodin
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině (absolvováním kurzu si splníte další povinné vzdělávání pečujících osob)
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 2-6 let 
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: účastníkům kurzu bude poskytnut také videozáznam a lze zakoupit také videozáznam kurzu bez samotné účasti
Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

S lektorkou Mgr. Navrátilovou jsme připravili dva na sebe navazující online kurzy, každý v rozsahu 2 hodin:

Není nutné se zúčastnit obou kurzů, avšak k získání souvislých a komplexních informací to doporučujeme.

Obsah

V rámci kurzu se seznámíte s problematikou týkající se sluchového vnímání a možnostmi jeho rozvoje, neboť správný rozvoj sluchového vnímání napomáhá především k rozvoji řeči a myšlení, či k správnému osvojení komunikačních dovedností. Sluchové vnímání je totiž velmi důležité pro schopnost naučit se plynule číst a psát a nezačít tak školní docházku s vývojovými poruchami učení.

Základní okruhy, kterým se budeme věnovat:

  • Dozvíte se, které projevy řeči a jazyka u dítěte sledovat, tak abyste odhalili projevy narušené komunikační schopnosti.
  • Naučíte se nové techniky práce, různorodost a začlenění her rozvíjející sluch.
  • Obeznámíte se teoreticky i prakticky s pojmy: sluchová diferenciace, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť.
  • Společně probereme aktivity vhodné pro rozvoj fonematického sluchu, který je základním předpokladem pro správný řečový vývoj dítěte.
  • Zaměříme se na předcházení specifických poruch učení pomocí sluchového vnímání.
  • Získáte řadu námětů a her zaměřených na rozvoj sluchového vnímání, tipy na konkrétní pomůcky a materiály.

Lektorka Mgr. Magdalena Navrátilová 

Lektorka pracuje jako klinický logoped a ve své praxi se věnuje také tvorbě logopedických vzdělávacích her. Pracuje nejen s dětmi s narušenou komunikační schopností (dyslálie, vývojová dysfázie, huhňavost, vývojová koktavost), ale také s dospělými klienty s narušenou komunikační schopností. Je autorkou Malovaných logopedických pohádek.

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.