Základní Montessori kurz – principy, členění prostoru třídy a uspořádání pomůcek u dětí předškolního věku

Shape 21. 02. 2023 Shape 16:30 - 19:30 Shape Webinář

Připravili jsme pro vás online kurz zaměřený na principy Montessori filosofie a respektujícího přístupu jako takového, který je cílený na první vhled do tohoto alternativního vzdělávacího programu. Kurz vám pomůže pro splnění Standardů kvality péče o dítě v dětské skupině.

→ Termín: úterý 21. 02. 2023, od 16:30 do 19:30 hodin
→ Pro koho je kurz určen:
pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1–5 let 
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče
Videozáznam: účastníkům kurzu bude poskytnut také videozáznam a lze zakoupit také videozáznam kurzu bez samotné účasti

Do týdne po konání kurzu od nás obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Připravili jsme dva na sebe navazující online kurzy, každý v rozsahu 3 hodin:

 • Základní Montessori kurz: principy, členění prostoru třídy a uspořádání pomůcek (21. 02. 2023)
 • Rozšiřující Montessori kurz: aktivity pro děti do 3 let (28. 02. 2023)

Pro účast na navazujícím kurzu není potřeba absolvovat základní kurz, avšak k získání souvislých informací doporučujeme absolvovat oba kurzy.

Obsah

V rámci webináře budou představeny hlavní principy alternativního programu Montessori filosofie, které se u nás dostává v posledních letech nevídané obliby. Prvně se seznámíme s jejími počátky, historií, ale i základním složkami, jakožto celkovou ideji. Následně plynule navážeme na konkrétní prvky, které se dají využít v předškolním zařízení běžného typu.

 • Objasníme si, díky čemu Montessori princip přispívá k plnohodnotnému rozvoji a proč je důležité ho aplikovat již od samého narození dítěte.
 • Názorně si ukážeme, jak děti vést a umožnit jim se svobodně rozvíjet, aniž bychom měnili hlavní koncept celé školy.
 • Podělíme se o příklady vhodného členění prostoru třídy, které u dítěte povzbuzuje chuť k učení z vlastní vůle.
 • Vysvětlíme si, do jakých prostorů a výšky ukládat hračky, jakým způsobem toto místo označit či jak často dané pomůcky obměňovat, tak aby u dětí vzbuzovaly chuť po objevování.

Kladené otázky: 

 • Co znamená „Pomoz mi, abych to dokázal sám“?
 • Jakou roli hraje vhodné uspořádání prostředí?
 • Činím děti zodpovědnější k dokončení své práce?
 • Nemá tato filosofie negativní dopad na sociální dovednosti, které se samostatnou prací omezují?
 • Které Montessori pomůcky nesmí chybět při prvním výběru?
 • Jaké jsou základní prostředky komunikace mezi dítětem a učitelem?

Lektorka Mgr. Bc. Ivana Procházková

Lektorka je vystudovaná speciální pedagožka se zaměřením na etopedii (tedy kriminalitu mládeže a delikventní chování), psychopedii (mentální retardace) a specifické poruchy učení (všechny známé dysporuchy, poruchy pozornosti, hyperaktivita aj.).

“Právě v útlém věku se formuje osobnost, dobré i méně oblíbené vlastnosti, emoční rovnice, podle kterých se v životě dál chováme, naše schopnost s emocemi pracovat, schopnost soustředit se, věnovat něčemu pozornost, užívat si radost z okolního, ale i svého vnitřního světa. Fascinuje mě, jak lze v těchto chvílích děti ovlivňovat a to, že naše záměrné ovlivňování je vlastně mnohem slabší než to, co se děje samovolně. To, co si z nás děti umí vzít, aniž bychom se jakkoliv snažili a jakkoliv si to uvědomovali. Velmi si uvědomuji, jak je nezbytné s dětmi do 3 let kvalitně pracovat, věnovat se jim, nechat plně rozvinout jejich vlastní potenciál a snažím se na tomto poli pomáhat nejen profesní veřejnosti, ale také, a to především, rodičům samotným.“

Způsob přihlášení na webinář

Online kurz proběhne prostřednictvím platformy Google Meet – není potřeba si stahovat či instalovat žádnou aplikaci. Po úhradě vaší objednávky Vám na zadaný email přijde odkaz, prostřednictvím něhož se v době konání webináře připojíte. Doporučujeme zkontrolovat také složku „spam“.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.