Finance na vybudování nové dětské skupiny – co se chystá?

Máte v plánu založit dětskou skupinu? Pak vás samozřejmě zajímá, jestli a jak je možné aktuálně získat peníze na její vybudování, zřízení a vybavení.

Přinášíme tedy přehled aktuálních možností. Ty je také možné sledovat na webu MPSV zde.

V rámci týmu Vše pro jesle a školky s Vámi rádi projdeme Váš konkrétní záměr – umíme zpracovat projektovou žádost do obou níže uvedených výzev. Kontaktujte nás na info@vseprojesle.cz. 

Finance na vybudování nové dětské skupiny lze aktuálně získat v rámci investiční výzvy Národního plánu obnovy (do 30.11.2022), nebo v rámci plánované neinvestiční výzvy OP Zaměstnanost+. Každá z nich má své výhody a nevýhody.

Obecně v NPO lze získat řádově více peněz (max. až 20 milionů Kč na nákup a rekonstrukci stavby nebo na novostavbu a podobně), ale za mnohem přísnějších podmínek, zatímco v OP Zaměstnanost+ se počítá s částkami v řádech stovek tisíc, ovšem podmínky pro jejich získání jsou mnohem jednodušší.

Po ukončení projektů z obou dotačních programů je možné plynule navázat čerpáním státního příspěvku na provoz (více zde).

Budování kapacit dětských skupin – výzva č. 002 NPO

Podmínky pro získání dotace v rámci této výzvy jsme podrobně zpracovali zde: Budování kapacit dětských skupin: investiční výzva v rámci NPO – pro koho je vhodná a co je možné financovat?

Ve zkratce lze říci, že výzva je velkou příležitostí především pro obce a příspěvkové organizace, které mají šanci postavit či kompletně zrekonstruovat budovu pro provoz dětské skupiny, která bude zároveň splňovat přísné podmínky na energetickou náročnost a tedy bude do budoucna levnější pro samotný provoz.

Nevýhodou výzvy jsou právě vysoké nároky na energeitckou udržitelnost budov, plynoucí z nastavení NPO, které samotnou stavbu nebo rekonstrukci mohou velmi prodražit, nutnost vybudování dětské skupiny předfinancovat „ze svého“, neuznatelnost DPH, které pro neplátce DPH vytváří spolufinancování ve výši 21 % a 10letá udržitelnost projektu.

Náklady na samotné zpracování projektu včetně studie proveditelnosti a stavebně-energetických příloh se pohybují ve vyších desítkách tisích až stovkách tisíc dle náročnosti projektu a stavby. Součástí projektové žádosti musí být kompletní stavební dokumentace s razítkem stavebního úřadu, které potvrdí zahájení stavebního řízení. V případě zájmu o zpracování projektu do této výzvy nás kontaktujte co nejdříve.

Vytváření kapacit nových dětských skupin v rámci OP Zaměstnanost+

V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny. Na tyto aktivity vyčleněno cca 1,7 mld. Kč a první výzva je plánována na únor 2023.

Přesné podmínky výzvy nejsou dosud známy, je možné vycházet z podmínek programu OP Zaměstnanost (tedy půjde o neinvestiční projekty založené na jednotkovém vykazování), nicméně nový program OPZ+ bude nejspíše reagovat na novelu zákona 247/2014 Sb. účinnou od října 2021 a také na rostoucí ceny stavebních prací i provozní náklady.

Jednotkové vykazování pro provozovatele dětské skupiny znamená, že finance se odvíjejí pouze od kapacity vybudované dětské skupiny a její obsazenosti, roli nehrají skutečné náklady na vybudování ani skutečné náklady na provoz. Bez ohledu na to, zda tedy dětskou skupinu budujete včetně nových podlah, stropů atp., nebo pouze přizpůsobíte sociální zařízení a nakoupíte malé postýlky, máte nárok na stejné finance. Jejich výše není ještě známá, je možné se orientovat přibližně podle minulých výzev OPZ, kde rozpočet na DS s kapacitou 12 dětí vypadal následovně.

Provozovatel má na finance nárok, pokud dětskou skupinu s danou kapacitou skutečně vybuduje v daném termínu (= získá oprávnění k jejímu provozu zápisem do evidence dětských skupin, tedy splní mimo jiné hygienické podmínky a podmínky pro požární bezpečnost budovy) a dále pokud je dětská skupina po dobu jednoho roku dostatečně obsazena dětmi. V minulých výzvách byla obsazenost sledována pomocí elektronického docházkového systému, MPSV aktuálně vyjednává o tom, aby nové výzvy umožňovaly sledovat obsazenost na základě uzavřených smluv.

Podmínkou pro podání žádosti v rámci OP Zaměstnanost+ je, že v prostorech není již aktuálně provozována dětská skupina, mateřská škola nebo zařízení na základě živnosti.

Uvažujete-li o této výzvě, doporučujeme s předstihem založit spolek, který o dotaci bude žádat – nelze žádat (a provozovat DS) jako fyzická osoba.

V případě zájmu o kteroukoli z výzev nás neváhejte kontaktovat na info@vseprojesle.cz nebo telefonu 734 570 434.

Nechcete, aby vám uteklo vyhlášení nových výzev na financování dětských skupin? Přihlaste se do našeho newsletteru.

Doporučujeme také webinář Jak založit a provozovat dětskou skupinu se státním příspěvkem na provoz.