Mezi zákonné povinnosti poskytovatelů služby péče o dítě patří i povinnosti uzavřít písemnou smlouvu s rodiči o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tým Vše pro jesle a školky připravil pro poskytovatele vzor takovéto smlouvy, který můžete najít v e-shopu zde, a také vzor této smlouvy v angličtině pro cizojazyčné rodiče.

Tentokrát vám nabízíme ke stažení dodatek k této smlouvě, kterým zakotvíte změnu v docházce dítěte – dejte pozor – smlouva s rodičem je základním podkladem pro získání státního příspěvku, který je určen na smluvně obsazená kapacitní místa. 

Dokument stáhnete v editovatelném formátu .docx, který si můžete přizpůsobit pro svou dětskou skupinu. Je zákázáno vzor dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.