Mezi zákonné povinnosti poskytovatelů služby péče o dítě patří i povinnosti uzavřít písemnou smlouvu s rodiči o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Tým Vše pro jesle a školky připravil pro poskytovatele vzor takovéto smlouvy, a to s ohledem k § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) a s ohledem na další ustanovení zákona zejména v souvislosti s nárokem na příspěvek na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu.

Dokument stáhnete v editovatelném formátu .docx, který si můžete přizpůsobit pro svou dětskou skupinu.

Mohlo by se vám také hodit: Vzorové dokumenty pro ukončení smlouvy o poskytování služeb v dětské skupině

Je zákázáno vzor dále šířit, a to bezplatně i za úplatu.

Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.