Obchodní, platební a reklamační podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb na e-shopu Vše pro jesle a školky (www.vseprojesle.cz). Prodávajícím je Vše pro jesle a školky s.r.o.

Vše pro jesle a školky s.r.o.
Strakonická 1424/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 09501754
Nejsme plátci DPH

Kontakt: info@vseprojesle.cz

Smlouva se s kupujícím uzavírá přes rozhraní webových stránek www.vseprojesle.cz prostřednictvím platformy simpleshop.cz. Kupující může být fyzická či právnická osoba, která uhradila kupní cenu on-line produktu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou kupních stran.

Prodávající si vyhrazuje právo kupní cenu upravit, konkrétní nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je uvedena na webu www.vseprojesle.cz.

Cena za dodávané produkty je zveřejněna na webu vseprojesle.cz a je součástí objednacího formuláře. Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jejím odesláním. Podáním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé a že souhlasí s jejich využitím pro potřeby prodeje. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@vseprojesle.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ji druhá strana poruší závažným způsobem (neuhrazení kupní ceny, porušení autorských práv, zneužití poskytnutých informací).

Práva z vadného plnění (reklamační podmínky)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:

 • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,nebo může odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy

 • pokud má produkt podstatnou vadu,
 • při větším počtu vad produktu.

V případě online produktů je kupující povinen uplatnit své právo na reklamaci do 14 dnů od obdržení produktu. V případě prezenčního semináře je kupující povinen uplatnit své právo na reklamaci do 14 dnů od data konání semináře.

Pro možnost zákonné reklamace využije kupující tento postup: Z e-mailu, ze kterého byl produkt objednán, zašle e-mail na info@vseprojesle.cz. Reklamaci není možné uplatnit, pokud žádost přijde z jiného emailu. Není potřeba zasílat reklamační formulář, kupující jen uvede číslo účtu, na který chce peníze zaslat, a číslo objednávky.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy obdržíme email kupujícího o uplatnění reklamace.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Platební podmínky

Při realizaci objednávky si můžete vybrat platební metodu. Aktuálně nabízíme dvě varianty – bankovní převod a online platby (ve variantě platba kartou nebo okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictvi).

Bankovní převod

Jedná se o pomalejší způsob úhrady objednávky. Po dokončení objednávky Vám budou zobrazeny pokyny k platbě (číslo účtu, IBAN, variabilní symbol, datum splatnosti a částka, využít můžete také zobrazený QR kód). Tyto platební údaje Vám spolu s detailem objednávky budou rovněž zaslány na uvedený email.

Po přijetí platby na náš účet budeme pokračovat v realizaci objednávky. V případě, že to povaha produktu umožňuje, bude Vám po přijetí platby na náš účet a jejím spárování s objednávkou zaslán na Váš email, v opačném případě Vás budeme kontaktovat ohledně realizace zakoupených služeb či dodání zakoupeného produktu.

Online platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. V případě, že to povaha produktu umožňuje, bude Vám okamžitě zaslán na Váš email, v opačném případě Vás budeme kontaktovat ohledně realizace zakoupených služeb či dodání zakoupeného produktu.

Kontakty pro online platby

ComGate Payments, a.s.
Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, Praha 7 – Holešovice
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Specifické obchodní podmínky

Semináře a webináře

Registrace na kurz/seminář či webinář je závazná. Poplatek je nutné uhradit do 5. dne od registrace a zároveň minimálně 2 dny před konáním semináře/webináře. Pokud není poplatek uhrazen, rezervace automaticky zaniká.

Po přijetí úhrady na účet prodávajícího dostane kupující na účet potvrzení o přijetí platby. V případě , které slouží jako vstupenka. V případě prezenčního semináře/přednášky/kurzu slouží potvrzení o přijetí platby jako vstupenka na akci. V případě online akce (živý webinář nebo jeho záznam) obdrží kupující spolu s potvrzením o přijetí platby současně přístupy k účasti na webináři nebo odkaz pro zhlédnutí záznamu.

V případě, že se účastník nemůže zúčastnit, a tuto skutečnost oznámí, může za sebe poslat náhradníka. Uhrazený poplatek je převeden v plné výši. V případě, že se účastník na kurz nedostaví, jeho účastnický poplatek se nevrací. V případě, že se účastník nemůže semináře zúčastnit ze zvlášť závažných důvodů, které doloží písemně /nemoc apod./, může organizátor posoudit vrácení poplatku či jeho převedení na jinou akci.

Organizátor kurzu si vyhrazuje právo akci zrušit z důvodu nenaplnění kapacity, nemoci lektora nebo vyšší moci, o tomto informuje účastníky. Účastnický poplatek je pak vrácen v plné výši, popř. převeden na další vzdělávání.

Materiály z webináře podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá kupující. Kupující nesmí stahovat materiály z webináře na svůj pevný disk či jiné offline či online úložiště či zařízení ani pořizovat jakékoliv jejich kopie nebo pořizovat záznam ze semináře (kromě psaných poznámek).

Vkládání inzerce

Okamžikem vložení inzerátu dochází k závazné objednávce ze strany kupujícího. Inzerát, který byl vložen prostřednictvím formuláře, bude na webu vseprojesle.cz zveřejněn nejpozději následující pracovní den po obdržení stanoveného poplatku na účet Vše pro jesle a školky, s. r. o.

Vše pro jesle a školky, s. r. o. nepřebírá zodpovědnost za chyby či nepřesnosti uvedené v textu inzerátu, může se ovšem obrátit na kupujícího s žádostí o případné doplnění či upřesnění inzerátu.

Balíček Jesle bez starostí

Balíček funguje na bázi měsíčního členství. Po objednání a úhradě balíčku zadáváte emailovou adresu, na kterou je následně vázáno členství. Důkladně proto rozvažte, jakou adresu zvolíte. Na tuto adresu vám následně přijdou přihlašovací údaje a vy tak získáte přístup do uzavřené sekce našeho webu. Po dobu platnosti členství můžete procházet její obsah a využívat dalších služeb, které jsou součástí balíčku.

Balíček Jesle bez starostí a s ním související přístup do uzavřené sekce vázán na IČO uvedené v objednávce. Obsah uzavřené sekce je duševním vlastnictvím, které mohou využívat pouze zaměstnanci objednatele, je zakázáno tento obsah šířit (za úplatu nebo zdarma).

Balíček konkrétně obsahuje:

 1. Přístup do uzavřené sekce webu, kde zveřejňujeme novinky z oblasti provozu jeslí a souvisejících oblastí (dle aktuálního dění), články (jeden článek za tři týdny), praktické dokumenty ke stažení (minimálně jeden dokument týdně) a záznamy z webináře (jeden záznam měsíčně). Do uzavřené sekce se budete přihlašovat emailovou adresou zadanou v objednávce a heslem, které vám přijde po úhradě členství.
 2. Zveřejňování inzerátů v sekci Inzerce (neomezeně) a jejich propagace na sociálních sítích Vše pro jesle a školky, s. r. o. (jeden inzerát měsíčně). Inzerát bude na webu zveřejněn do týdne od jeho zaslání na email info@vseprojesle.cz. Text inzerátu (společně s kontaktními údaji a případnými fotografiemi) zasílejte vždy z emailové adresy uvedené v objednávce.
 3. Zásadní novinky a upozornění zasílané přímo na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 4. Poradenství týkající se provozu dětských skupin – na telefonu a emailu. Pro komunikaci používejte telefon a email uvedené v objednávce, dotazy směřujte na info@vseprojesle.cz.
 5. Dotační poradce (ke stávajícímu projektu financovanému z ESF) vám bude k dispozici v uzavřené facebookové skupině Dotační poradce pro jesle online.
 6. Kontrola termínů související s chodem nestátní neziskové organizace a s provozem dětské skupiny. Kontrola proběhne na základě údajů dostupných ve veřejném rejstříku spolků nebo ústavů, v online sbírce listin a na základě informací na webu evidence.mpsv.cz.

Jak je možné prodloužit členství nebo jej naopak ukončit? 

Balíček je možné zakoupit na 1 měsíc, 3 měsíce nebo 12 měsíců. Po zakoupení balíčku je možné členství předčasně ukončit dle Všeobecných obchodních podmínek (viz výše).

Prodloužení členství probíhá odlišně v případě platby prostřednictvím platební brány ComGate a prostřednictvím ostatních forem úhrady:

 1. Při platbě prvního období členství prostřednictvím platební karty ComGate dojde při vypršení členství k automatickému stržení úhrady na další období. Nemáte-li o prodloužení členství zájem, je potřeba nás informovat na info@vseprojesle.cz nejpozději 5 dní po stržení platby, ideálně však před vypršením členství.
 2. Při ostatních formách úhrady prvního období  bude při vypršení členství vystavena nová objednávka, kterou obdržíte na svou emailovou adresu spolu s pokyny k úhradě. Po uhrazení bude členství v sekci automaticky prodlouženo, pokud úhrada nebude provedena, bude členství ukončeno.