Administrace dotačních projektů

Zajistíme administraci vašeho dotačního projektu. Naše služby sahají od hodinového poradenství ohledně dotací až po kompletní administraci projektu včetně zpracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Neváhejte se na nás obrátit, pokud si projekt administrujete sami, ale jen si nejste jistí nějakou specifickou situací a správným postupem.

Dokážeme administrovat mimo jiné projekty v rámci následujících programů:

 • OP Zaměstnanost – projekty dětských skupin, školních klubů, mikrojeslí i projekty zaměřené na vzdělávání, soc. problematiku a další
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III – finance na personální podporu vaší školky (školní asistent, speciální nebo sociální pedagog, školní psycholog nebo chůva) a na další vhodné aktivity
 • OP Praha – pól růstu ČR – otevřené investiční i neinvestiční výzvy zaměřené na žáky s odlišným mateřským jazykem, navýšení kapacit nebo modernizaci zařízení a vybavení
 • výzvy Ministerstva životního prostředí a SFŽP
 • Nadace Via, Nadace partnerství (Zelené oázy) a další české nadační fondy
 • výzvy Magistrátu hl. města Prahy a jednotlivých krajů
 • mezinárodní program Erasmus+
 • a další programy…

V případě vhodné otevřené výzvy dokážeme také zpracovat projektovou žádost.

Co přesně služba obsahuje?

 • zpracování přehledného souhrnu projektu – „kuchařka na projekt“ s informacemi – co, kdy a jak monitorovat a dokládat během projektu
 • komunikace s poskytovatelem dotace během projektu
 • zpracování žádostí o změnu
 • zpracování zpráv o realizaci včetně povinných příloh
 • zpracování závěrečné zprávy a finančního vypořádání
 • konzultace dle potřeby klienta

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro všechny, kteří se chtějí věnovat především praktické stránce svého provozu a nechtějí řešit administrativu spojenou s dotacemi. Dále je vhodná pro všechny, kteří si projekt administují sami, ale rádi by se poradili s experty v oboru. Umíme také pro vaši školku a jesle získat peníze z různých zdrojů.

Jaká je cena služby?

Dle aktuálně vyhlášených výzev, rozsahu projektu a složitosti vybraných aktivit – od 6 000 Kč + DPH za zprávu o realizaci (za jednotkové projekty – např. Šablony III), možné také jako hodinové konzultace.

Mám zájem o tuto službu

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.