Fundraising: evropské i národní dotační tituly

Na základě individuálních potřeb vaší mateřské školy/dětské skupiny vám doporučíme vhodný dotační titul a zpracujeme projektovou žádost.

Dokážeme zpracovat projekt v rámci  následujících programů:

 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III – finance na personální podporu vaší školky (školní asistent, speciální nebo sociální pedagog, školní psycholog nebo chůva) a na další vhodné aktivity
 • OP Praha – pól růstu ČR – otevřené investiční i neinvestiční výzvy zaměřené na žáky s odlišným mateřským jazykem, navýšení kapacit nebo modernizaci zařízení a vybavení
 • výzvy Ministerstva životního prostředí a SFŽP
 • Nadace Via, Nadace partnerství (Zelené oázy) a další české nadační fondy
 • výzvy Magistrátu hl. města Prahy a jednotlivých krajů
 • mezinárodní program Erasmus+
 • a další programy…

Sledujeme také připravované programy na dotační období 2021 – 2027, jako je OP Zaměstnanost Plus. Dokážeme také zajistit dotace z národních zdrojů jako například finance z MŠMT pro rejstříkové školky, nebo se postarat o administrativu spojenou se státním financováním jeslí.

Co přesně služba obsahuje?

 • výběr vhodné výzvy dle vašich potřeb
 • společné nastavení aktivit a rozpočtu
 • příprava projektové žádosti (je možné včetně podání na základě plné moci)
 • komunikace s poskytovatelem až do chvíle vydání rozhodnutí o dotaci
 • zpracování přehledného souhrnu projektu – „kuchařka na projekt“ s informacemi – co, kdy a jak monitorovat a dokládat během projektu

Je možné se domluvit také na celkové administraci dotace:

 • komunikace s poskytovatelem dotace během projektu.
 • zpracování žádostí o změnu.
 • zpracování zpráv o realizaci včetně povinných příloh.
 • zpracování závěrečné zprávy a finančního vypořádání.

Pro koho je služba vhodná?

Služba je vhodná pro všechny, kteří chtějí pro svou školku či jesle finance navíc.

Jaká je cena služby?

Dle aktuálně vyhlášených výzev, rozsahu projektu a složitosti vybraných aktivit, od 6 000 Kč (za jednotkové projekty – např. Šablony III).

Mám zájem o tuto službu

  Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.