Výpočet nebo měření denního a umělého osvětlení

Provoz dětské skupiny/jeslí musí probíhat ve vhodných prostorech – je nutné, aby splňovaly podmínky stavebního úřadu, požární bezpečnosti a také podmínky hygienické stanice včetně požadavků na denní a umělé osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí.

V prostorách určených pro denní pobyt dětí v jeslích musí být vyhovující denní osvětlení, které lze z části nahradit osvětlením umělým, ovšem za dodržení specifických požadavků.

Výpočty denního a umělého osvětlení jsou většinou potřeba v případě budování nových jeslí, dokládají se k žádosti o schválení prostor ze strany Krajské hygienické stanice, případně k žádosti o rekolaudaci. V této fázi mohou být stavebním inženýrem ještě navrženy úravy, případně může nedostatek světla ovlivnit maximální kapacitu jeslí. Po realizaci probíhá měření umělého osvětlení – většinou pouze v případě nedodržení schváleného projektu.

Co přesně služba obsahuje?

Jsme schopni zajistit výpočty denního a umělého osvětlení „od stolu“ dle předložené projektové dokumentace prostor, ale také měření umělého (v případě, že je to potřeba i denního) osvětlení ve všech krajích České republiky.

Před podepsáním objednávky společně zjistíme, která služba je pro Vás přesně vhodná.

Pro koho je služba vhodná?

Zajištění požadavků na denní a umělé osvětlení prostor musí dětské skupiny/jesle spolňovat od 1. 7. 2021. Služba je tedy vhodná pro všechny, kteří se nechtějí bát kontroly prostor ze strany Krajské hygienické stanice, a také pro ty, kteří chtějí založit nové jesle a zvažují vhodnost vybraných prostor.

Jaká je cena služby?

Cena služby pro dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí:

  • měření denního/umělého osvětlení – cca 8 000 Kč + DPH
  • výpočet denního/umělého osvětlení  – cca 5 000 Kč + DPH

V ceně je zpracování protokolu. Cena se může lišit dle rozlehlosti a členitosti prostor a je potřeba k ní většinou připočíst cestovné. Máme zajištěné spolupracující profesionály ve všech krajích ČR.

Mám zájem o tuto službu

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.