Posouzení prostor z hlediska požární bezpečnosti staveb

Provoz dětské skupiny musí probíhat ve vhodných prostorech – je nutné, aby splňovaly podmínky stavebního úřadu, hygienické stanice a také podmínky požární bezpečnosti.

Podmínkou pro registraci do evidence jeslí bude od 1. 10. 2021 také zajištění požadavků požární ochrany na prostory, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.

Dětské skupiny budou muset splňovat podmínky Zákona č. 133/1985 Sb. (o požární ochraně), Vyhlášky č. 246/2001 Sb., (o požární prevenci) a Vyhlášky č. 23/2008 Sb. (o technických podmínkách požární ochrany staveb). Vhodnost prostor z hlediska požární bezpečnosti staveb bude nutné do evidence doložit ve formě potvrzení zpracovaného osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu, tedy stavebním inženýrem, který disponuje autorizací a „kulatým razítkem“ v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Co přesně služba obsahuje?

  • posouzení prostor z hlediska požární bezpečnosti staveb
  • návrh případných změn pro splnění podmínek
  • zpracování posudku s kulatým razítkem pro doložení do evidence jeslí

Pro koho je služba vhodná?

Zajištění dokumentu je nutností pro všechny, kteří chtějí založit dětskou skupinu po 1. 10. 2021. Pro stávající dětské skupiny bude povinnost platit od 1. 10. 2023. V případě budování nové dětské skupiny doporučujeme provést posouzení a zpracování PBŘ před začátkem rekonstrukce.

Jaká je cena služby?

Cena služby pro dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí je 8 000 Kč + DPH v případě, že je k dispozici zakreslení stávajících prostor (alespoň v papírové podobě).

V případě, že je potřeba zaměření prostor a zpracování obecného projektu, nebo v případě rozlehlejších prostor bude cena určena individuálně.

Mám zájem o tuto službu

    Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.