Standardy kvality péče v dětské skupině: jak na ně?

Povinnost dodržovat standardy kvality, na rozdíl od jiných ustanovení novelizovaného zákona 247/2014 Sb., začaly platit pro všechny dětské skupiny bez rozdílu od 1. října 2021. Stále častěji se na nás proto obracejí provozovatelé dětských skupin s tím, že se na jejich plnění chtějí připravit. A to je určitě dobře! I když MPSV avizovalo, že kontroly standardů budou probíhat až příští rok, určitě se vyplatí nenechávat jejich řešení na poslední chvíli.

Co tedy doporučujeme? Některé tipy už jsme shrnuli v tomto našem starším článku, ale od té doby jsme se ještě o velký kus posunuli.

Věděli jste, že pokud dětská skupina nesplní uložené nápravné opatření při nesplnění standardů kvality, hrozí ji pokuta až 100.000,- Kč a zrušení oprávnění?

Standardy v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte

Tato oblast je poměrně obšírně zpracována v rámci balíčku Dětská skupina bez starostí – není tedy nic snazšího, než si jej zakoupit a nechat se inspirovat články, návody a vzorovými materiály.

Při přípravě dokumentů jsme postupovali přesně podle toho, jak jsou standardy a jejich kritéria popsány ve vyhlášce 350/2021 Sb.

Ta tuto první oblast dělí do čtyř částí:

  1. kvalita plánu výchovy a péče – plán výchovy a péče má zpracovaný každá dětská skupina, nicméně jeho kvalita se může velmi lišit, a to například v tom, zda jsou v něm začleněny také postupy týkající se dětí se speciálními potřebami (viz dokumenty zpracované pod štítkem „děti se speciálními potřebami„), nebo různé aktivity navíc (logopedická prevence, pohybové aktivity, rozvoj grafomotoriky, viz štítek „výchova„), dále je dobré alespoň zmínit uplatňování genderově citlivého přístupu adekvátního věku dětí v dětské skupině. (materiál v přípravě)
  2. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině – jaké jsou různé přístupy, jak zpracovat adaptační plán a jak průběh adaptace vyhodnocovat – najdete v článku Adaptace dítěte v jeslích; materiály stáhnete pod štítkem „adaptace
  3. sledování vývoje dítěte – viz článek Sledování vývoje dítěte a materiály pod štítkem „sledování vývoje dítěte
  4. komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte – viz článek Komunikace s rodiči o potřebách a vývoji dítěte a materiály pod štítkem „komunikace

Standardy v oblasti personálního zabezpečení

V této oblasti nám nezbylo, než se obrátit na experty v oblasti řízení lidských zdrojů, a to společnost Sanek Ponte. Spolu s nimi jsme připravili vzdělávací program HR akademie pro dětské skupiny, která vám zajistí splnění Standardů kvality péče v oblasti personálního zabezpečení.

HR Akademie se bude konat online a prezenčně v Praze a Brně. Stačí si vybrat místo a přihlásit se, na konci akademie budete mít dokumenty profesionálně zpracované:

Standardy v oblasti provozního zabezpečení

Do této oblasti spadá například kvalitně zpracovaný provozní řád, veškerá dokumentace BOZP nebo dokumenty vážící se k řešení mimořádných situací v dětské skupině a předcházení rizik. Konkrétně je tato oblast rozdělena do tří částí:

  1. dodržování vnitřních pravidel,
  2. zajištění bezpečnosti dětí,
  3. řešení mimořádných situací.

Součástí bezpečného provozu je také důraz na bezpečné zařízení a vybavení (včetně certifikace herních prvků a jejich pravidelných kontrol), zajištění bezpečnosti při procházkách nebo venkovních či sportovních aktivitách (např. používání bezpečnostních reflexních prvků).

V oblasti řešení mimořádných situací je potřeba, aby měl provozovatel ve vnitřních pravidlech vypracovaný a jasně nastavený proces jejich řešení. Příkladem může být ohrožení živelnou pohromou, vstup cizí osoby do objektu DS, úraz nebo otrava jedovatou rostlinou – právě v takových případech musí provozovatel zajistit jasné rozdělení kompetencí a také to, aby s postupy byli všichni zaměstnanci seznámeni.

Vzorové dokumenty a další materiály rovněž připravujeme a budou již brzy dostupné v rámci balíčku Dětská skupina bez starostí.

____________

Zpracovala: Ing. Štěpánka Mašlárová, Vše pro jesle a školky

S dětskými skupinami pracujeme již 6 let – přidejte se i vy k těm, kteří nám již dlouhodobě důvěřují. Neváhejte se na nás obrátit.