Standardy kvality jeslí: co je to a jak se na ně připravit

Aby mohly dětské skupiny i v roce 2022 získat na svůj provoz finanční příspěvek, čeká je transformace na jesle a s tím spojené změny. Jednou z nich je zavedení povinných standardů kvality.

Novela zákona o dětských skupinách (zákon 247/2014 Sb.), která má být účinná již od 1. 7. 2021, počítá s financováním jeslí ze státního rozpočtu prostřednictvím tzv. normativu. Navrhovaná výše je 7 500 Kč na dítě a měsíc. Jesle jej ale získají pouze za předpokladu splnění těchto standardů.

Novela zákona o jeslích a standardy kvality

Co tedy o standardech kvality říká aktuální návrh novely zákona?

 

Jak standardy fungují?

Standardy kvality nejsou metodicky Ministerstvem práce a sociální práce zatím rozpracovány, nicméně v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin je rozpracována metodika tzv. Auditu značky kvality, který má napomáhat provozovatelům zlepšit jejich služby a připravit je na zmíněné standardy.

Všechny tři standardy kvality péče se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

  • 2 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
  • 1 bod, jestliže kritérium je splněno dobře,
  • 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

Celkem lze získat 18 bodů, každé kritérium se hodnotí zvlášť, pro splnění je třeba splnit každý ze tří standardů kvality péče. Za splnění se považuje zisk minimálně 5 bodů u standardu č.  1 (Péče o dítě a naplňování potřeb dítěte), minimálně 3 bodů u standardu č.  2 (Personální zabezpečení) a minimálně 4 bodů u standardu č. 3 (Provozní zabezpečení).

Standardy kvality jsou konceptem známým aktuálně především poskytovatelům sociálních služeb. Jedná se vždy o soubor kritérií, který je nejen nástrojem kontroly, ale také důležitým vodítkem pro provozovatele, který chce poskytovat kvalitní služby. Při kontrole ze strany MPSV může být kontrolováno jednak zpracování samotných standardů a průvodních dokumentů (tedy například zpracovaný plán výchovy a péče nebo adaptační plán, portfolia dětí, zpracované směrnice pro přijímání dětí, sepsaná pravidla pro komunikaci s rodiči aj.), tak samotný provoz (např. formou rozhovoru s pečujícími osobami, sledovanáním samotného provozu).

Jak se na standardy připravit?

Při přípravě na splnění standardů kvality je určitě možné vycházet z metodiky pro výše zmíněné Audity značky kvality.

Pro začátek je vždy vhodné si „udělat pořádek“ v jednotlivých kritériích. Zeptejte se sami sebe na následující otázky: Máme v našem zařízení toto kritérium nějak podchyceno? Existují dokumenty, o které se v této oblasti opíráme? Vědí všichni zaměstnanci, jak mají v této oblasti postupovat? Jsou naše postupy nastaveny tak, aby vedly k co nejkvalitnější péči o děti a byly vstřícné k rodičům? Dokáži naše postupy v této oblasti prezentovat a obhájit při případné inspekci? Pokud si vezmete k ruce metodiku Auditu značky kvality, samy již přijdete na oblasti, ve kterých se potřebujete zlepšit.

V týmu Vše pro jesle a školky připravujeme sérii konkrétních článků, tipů a vzorových dokumentů, ve kterých se během roku 2021 na standardy kvality zaměříme. Tento obsah připravujeme jako součást nového balíčku Jesle bez starostí. Jeho obsahem je příprava na standardy kvality a státní financování a další služby. Více informací a odkaz vedoucí k zakoupení balíčku a přístupu do uzavřené sekce najdete na našem webu zde: vseprojesle.cz/jesle-bez-starosti/balicek.