Základní a rozšiřující Montessori kurz

Shape Záznam z webináře

Připravili jsme pro vás záznamy dvou na sebe navazujích kurzů, které jsou určeny pro ty z Vás, kteří máte zájem pracovat s dětmi v souladu s Montessori filozofií, ale časově se Vám nehodí námi vypsané termíny online vzdělávání.

→ Pro koho je kurz určen: pro pedagogy a pečující osoby v dětské skupině
→ Cílová skupina dětí:
děti ve věku 1-5 let 
→ Oblast standardů kvality:
kvalita plánu výchovy a péče

Obsah

Základní Montessori kurz: principy, členění prostoru třídy a uspořádání pomůcek 

  • Představení hlavních principů alternativního programu Montessori filosofie.
  • Ukázka konkrétních prvků Montessori, které se dají využít v praxi v předškolních zařízeních běžného typu.
  • Příklady vhodného členění prostoru třídy, které u dítěte povzbuzuje chuť k učení z vlastní vůle.
  • Ukázka i s vysvětlením, do jakých prostorů a výšky ukládat hračky, jakým způsobem toto místo označit či jak často dané pomůcky obměňovat, tak aby u dětí vzbuzovaly chuť po objevování

Rozšiřující Montessori kurz: aktivity pro děti do 3 let

  • Inspirace a vhled pro nové a účelně zaměřené aktivity podporující seberozvoj dítěte.
  • Vhodný výběr hraček pro rozvoj dětské osobnosti, ale i způsob, pomocí kterého dítě přesvědčíte pro danou aktivitu.
  • Ukázka efektivních aktivit, a to nejen na doma, ale i na ven s podnětem k vlastní tvorbě těchto pomůcek.
  • Seznámení se základními pravidly komunikace – kdy dítě slovně vést a kdy mu naopak poskytnout volnost.

Pro účast na navazujícím kurzu není potřeba absolvovat základní kurz, avšak k získání souvislých informací doporučujeme absolvovat oba kurzy.

Lektorka Mgr. Bc. Ivana Procházková

Lektorka je vystudovaná speciální pedagožka se zaměřením na etopedii (tedy kriminalitu mládeže a delikventní chování), psychopedii (mentální retardace) a specifické poruchy učení (všechny známé dysporuchy, poruchy pozornosti, hyperaktivita aj.).

“Právě v útlém věku se formuje osobnost, dobré i méně oblíbené vlastnosti, emoční rovnice, podle kterých se v životě dál chováme, naše schopnost s emocemi pracovat, schopnost soustředit se, věnovat něčemu pozornost, užívat si radost z okolního, ale i svého vnitřního světa. Velmi si uvědomuji, jak je nezbytné s dětmi do 3 let kvalitně pracovat, věnovat se jim, nechat plně rozvinout jejich vlastní potenciál a snažím se na tomto poli pomáhat nejen profesní veřejnosti, ale také rodičům samotným.“

Způsob spuštění záznamu z webináře

Po objednání záznamu níže dostanete na email objednávku a pokyny k platbě. Po úhradě dostanete na email fakturu a odkaz k přehrání záznamu. Ten je následně možné spustit celkem 3x.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.