Splňte si svůj sen založením dětské skupiny! Nové možnosti financování se otevírají již na začátku příštího roku

Již na začátku nového roku odstartuje nové kolo podpory budování dětských skupin z Evropské unie. Zatímco ze státního rozpočtu lze získat finance pouze na provoz dětské skupiny, v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) je možné získat také nezanedbatelné finance na samotné vybudování dětské skupiny (stavební úpravy a/nebo vybavení).

Kdy můžete podat žádost?

První výzva na Budování dětských skupin (č. 49) v rámci OPZ+ má být vyhlášena již 6. února 2023, nicméně je potřeba připravit se na ni nejpozději během ledna!  Alokace na výzvu je 300 mil. Kč, což není mnoho. Je předpokládaný vysoký zájem o podání žádosti a jedná se o průběžnou výzvu (systém „kdo dřív přijde, ten dřív mele“), proto doporučujeme již nyní začít s přípravou žádosti.

Kontaktujte nás obratem, ať můžete žádost podat, než dojde k vyčerpání finančních prostředků na výzvu určených.

Kolik peněz můžete získat?

V rámci výzvy můžete získat na vybudování dětské skupiny až 48 863 Kč na jedno kapacitní místo. Budete-li tedy chtít otevřít skupinu pro 12 dětí, můžete požádat o cca 600 000 Kč, za které můžete například vybudovat sociální zařízení nebo nakoupit postýlky, židličky či vybavení pro výdejnu stravy.

Po vybudování povinně následuje roční fáze provozu dětské skupiny v rámci projektu. Na provoz získáte z EU stejné částky, které byste získali ze státního financování (tedy cca 10 900 Kč/dítě měsíčně vč. stravování na místa obsazená dětmi mladšími 3 let a cca 6 400 Kč/dítě měsíčně vč. stravování na místa obsazená staršími dětmi).

Výhodou je vyplácení financí formou záloh – předem dostanete až 100 % dotace.

Pro koho je výzva vhodná?

Výzva je vhodná pro ty z vás, kteří chtějí budovat novou dětskou skupinu. Není určená pro stávající dětské skupiny, a to ani v případě jejich rozšiřování. Je ovšem možné, aby stávající provozovatel dětské skupiny vybudoval v rámci výzvy další (druhou, třetí dětskou skupiniu). Podmínkou je, že v prostorách, kde chcete dětskou skupinu vybudovat, neprobíhalo v uplynulých 6 měsících žádné hlídání dětí.

Časový harmonogram

Žádost je potřeba podat co nejdříve, ideálně okamžitě po vyhlášení výzvy. Do 30 dnů budete vědět, zda dotaci získáte, a můžete se pustit do budování. Zálohu byste na svém účtu měli mít cca v červnu.

Na zapsání dětské skupiny do evidence máte čas maximálně 12 měsíců, můžete provoz zahájit i za kratší dobu, vše záleží na rychlosti stavebních úprav a získání potřebných souhlasných stanovisek (hygiena a hasiči). Po ukončení budovací fáze následuje rok provozu „pod vlajkou EU“, po ukončení projektu můžete plynule přejít pod státní financování.

Dokládání výdajů

Výzva se řídí pravidly pro projekty s jednotkovými náklady – jedná se o nejjednodušší možný způsob evropského financování. Po vybudování budete prokazovat, že máte prostory uzpůsobené pro Vámi určenou kapacitu dětí, podle zápisu do Evidence dětských skupin a doložením vybavení pro danou kapacitu (např. kapacita 12 dětí – 12 židliček, 12 postelí, dostatečný prostor pro práci u stolu apod.).

Výše podpory nemá vazbu na účetní záznamy, tj. nebudete muset k žádosti o platbu dokládat faktury, ani jiná vyúčtování. To samozřejmě neznamená, že by dotace nepodléhala kontrole z finančního úřadu – žadatel o dotaci je potřeba dotaci utratit v souvislosti s projektem a mít v pořádku účetnictví.

Podrobné podmínky výzvy

  • Pro naplnění denního normativu musí být místo v dětské skupině smluvně obsazeno min. 5 hodin během provozního dne.
  • Obsazenost skupiny se bude počítat podle podepsaných smluv s rodiči dítěte.
  • Aby byla zajištěna efektivita investice, je nutné dodržet během roku provozu minimální obsazenost. Konkrétně je potřeba na provoz vyčerpat částku vyšší než 1,5 násobek částky na vybudování (tzn. při kapacitě 12 dětí získáte 586 356 Kč na vybudování a následující rok provozu musíte mít dětskou skupinu obsazenou tak, aby na provoz byla vyčerpána částka min. 879 534 Kč – to odpovídá 57% obsazenosti dětské skupiny).
  • Na místě, kde bude dětská skupina budována, nesmělo být v 6 měsících před podáním žádosti provozováno jiné zařízení péče o děti bez ohledu na subjekt provozovatele a v posledních 12 měsících jiné zařízení péče o děti, jestliže bylo jeho vytvoření podpořeno z OPZ.
  • Dětská skupina musí být po dobu provozu v evidenci dětských skupin a řídit se zákonem č. 247/2014 Sb.
  • Provozovatel musí mít uzavřeny pracovněprávní vztahy s pečujícími osobami odpovídající kapacitě dětské skupiny, tj. při kapacitě 12 dětí – nejméně 2 plné úvazky.
  • Evidence dětí a pečujících skupin prostřednictvím probíhá povinně prostřednictvím elektronického docházkového systému.

TIP: Srovnání podmínek pro státní financování, ukončené výzvy v rámci OP Zaměstnanost a právě připravované výzvy 49 OP Zaměstnanost+ si můžete stáhnout zde.

Proč se obrátit právě na nás?

V rámci posední podobné výzvy, která byla vyhlášena v červnu 2022, jsme zpracovali 34 projektů, z nichž všechny obdržely podporu. Všech 34 dětských skupin je od podzimu 2022 v provozu.

Součástí smlouvy na podání projektové žádosti je vždy také administrace projektu během realizace a přístup do balíčku Dětská skupina bez starostí – to znamená, že zpracováváme jednotlivé monitorovací zprávy, ale zároveň se na nás můžete obracet také s provozními záležitostmi. Zakládáme si na tom, že provozovatele po schválení dotace nehodíme do vody, ale pečujeme o ně tak, aby se mohli naplno věnovat svým zaměstnancům, klientům – rodičům a dětem.

Kontaktujte nás na emailu ticha.al@gmail.com nebo telefonu 734 570 434.